ZYBERTAS (SIEBERT) HERMANNAS WILHELMAS (1868–1925)

Vokiečių spaustuvininkas. Gimė 1868 m. liepos 17 dieną. Friedricho Wilhelmo Sieberto vyriausiasis sūnus. Klaipėdos miesto savivaldybės tarėjas. Klaipėdos verslininkų draugijos „Concordia“ narys. Holzo ir Šerniaus įpėdinio spaustuvės Klaipėdoje savininkas (1894 m. kovo mėn. – 1902 m. balandžio mėn. ir 1906–1914 m.). 1900 m. nupirko spausdinimo įrangą ir knygų atsargas iš Kristupo Giedraičio. Atliko visų Mažojoje Lietuvoje 1894–1900 m. išspausdintų Tarptautinės religinių raštų draugijos (centras buvo Hamburge) leidinių lietuvių kalba užsakymus. 1915 m. buvo paimtas Klaipėdą užėmusios Rusijos kariuomenės įkaitu.
Mirė 1925 m. lapkričio 11 dieną.