ZENGŠTOKAS LOZORIUS (Sengstock Lazarus) (1562–1621)

Raštijos darbuotojas, evangelikų liuteronų kunigas. Gimė 1562 m. lapkričio 6 d. Liubeke. Aukštesniuosius mokslus pradėjo studijuoti Rygoje, vėliau Gdanske, o aukštąjį mokslą baigė Karaliaučiuje-Albertinoje.
Kunigavo Verdainėje (dab. Šilutės dalis), Rusnėje. 1598 m. sausio 12 d. jis buvo paskirtas Klaipėdos Lietuvininkų bažnyčios kunigu ir čia kunigavo iki 1604 metų. Vėliau gavo paskyrimą į Karaliaučiaus lietuvių parapiją. Pasižymėjo svarbesnių kasdieniam gyvenimui teologinių veikalų vertimu į lietuvių kalbą.
Sudarė giesmyną “Giesmes Chriksczionischos ir Duchaunischkos” (1612), į kurį įtraukė 151 giesmę (daugiausia iš Martyno Mažvydo ir Jono Bretkūno giesmynų, šalia verstinių yra ir originalių). Parengė naujus Baltramiejaus Vilento “Enchiridiono” (1612) ir “ Evangelijų bei Epistolų” (1612) leidimus.
Mirė 1621 m. vasario 28 d. Karaliaučiuje.