ZAUNIUS DOVAS (1892–1940)

Dovo Zauniaus portretas
Dovas Zaunius

Teisininkas, diplomatas, Mažosios Lietuvos politikos veikėjas. Gimė 1892 m. birželio 19 d. Rokaičiuose, Gumbinės valsčiuje, jauniausias visuomenės ir spaudos veikėjo D.  Zauniaus  sūnus. 1911 m. baigė Tilžės gimnaziją. Studijavo teisę Miuncheno, Halės, Berlyno universitetuose, 1915 m. baigė Karaliaučiaus universitetą. 1917 m. Karaliaučiaus universitete apgynė baudžiamosios ir civilinės teisės daktaro disertaciją.
Dar studijų metais įsijungė į tėvo  D. Zauniaus vadovaujamos Lietuvių konservatorių partijos veiklą.  I pasaulinio karo metais tarnavo Vokietijos kariuomenėje.Po Vokietijos kapituliacijos jis, kaip kvalifikuotas teisininkas, gerai pažinojęs Vakarų Europos gyvenimą, buvo pakviestas dirbti į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją. 1919-1920 m. dirbo Užsienio reikalų ministerijos politikos departamento direktoriumi. 1920 m. paskirtas Lietuvos reikalų patikėtiniu Latvijoje, nuo 1921 m. – ir Estijoje. 1923-1925 m. dirbo Lietuvos nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Čekoslovakijoje, 1924-1925 m. – Rumunijoje. 1925-1927 m. – pasiuntinys Šveicarijoje ir nuolatinis Lietuvos atstovas Tautų Sąjungoje.
1927 m. likvidavus Lietuvos atstovybę Tautų Sąjungoje grįžo į Lietuvą ir vadovavo Užsienio reikalų ministerijos departamentams, 1928  m. paskirtas šios ministerijos generaliniu sekretoriumi ir kartu pasiuntiniu Čekoslovakijoje.
1929 11 08-1934 06 12  Juozo Tūbelio ministrų kabinete – užsienio reikalų ministras, ilgiausiai ėjęs šias pareigas tarpukario politikas. Tais metais Lietuvos diplomatija pasiekė tam tikrų laimėjimų – Hagos teisme laimėtos bylos prieš Lenkiją ir Vokietiją, priartėta prie Baltijos valstybių sąjungos sudarymo. 1934-1936 m. dirbo Valstybės taryboje, padėdamas rengti įvairias sutartis su užsienio valstybėmis. 1936-1940 m. Lietuvos banko valdybos direktorius, valiutų komisijos pirmininkas. Dalyvavo Šaulių sąjungos, Vilniui vaduoti sąjungos, Skautų organizacijos veikloje. Kurį laiką dirbo „Dabartyje“, yra paskelbęs darbų.
Mirė 1940 m. vasario 22 d. Kaune. Palaidotas Kauno evangelikų kapinėse (dab. Ramybės parkas).