ŽARIENĖ (Bobulytė–Petraitienė) ALDONA (1945–2014)

Aldona Žarienė

Pedagogė, lektorė, akademikė. Gimė 1945 m. sausio 31 d. Anykščių-Molėtų krašte, Kudoriškių kaime (Skiemonių valsčius). Baigė Skiemonių vidurinę mokyklą. 1962–1965 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos-matematikos fakultete, kurio dėl šeiminių aplinkybių nebaigė. 1981 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos Ikimokyklinio auklėjimo fakultetą ir įgijo auklėtojos metodininkės profesinę kvalifikaciją.
Po mokslų baigimo, penkerius metus dirbo matematikos ir fizikos mokytoja, dešimt metų – auklėtoja įvairiuose Klaipėdos vaikų darželiuose.
1985 m. pradėjo dirbti Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakultete praktikos vadove. 1991–2013 m. dirbo Pedagogikos fakulteto dėstytoja, vyresniąja dėstytoja, lektore. Teko vadovauti studentų pedagoginėms praktikoms, skaitė Vaikystės pedagogikos, Ikimokyklinės pedagogikos, Pedagoginio kūrybiškumo, Pedagoginės raiškos kursus. Pagrindiniai moksliniai interesai: pedagoginis kūrybiškumas, lytinių skirtumų vaidmuo ugdymo procese. Mokslinių tyrimų rezultatai ne kartą publikuoti „Pedagogikos“, „Sociologijos“ mokslo žurnaluose, pristatyti tarptautinėse ir respublikinėse mokslinėse konferencijose.
Apdovanota Klaipėdos universiteto ir Pedagogikos fakulteto padėkos raštais už puikią pedagoginę veiklą, aktyvų dalyvavimą rengiant pedagogus, nuoširdų bendravimą su studentais ir bendradarbiais, svarų indėlį puoselėjant Pedagogikos fakultetą, studentams ir kolegoms dalijamą širdies šilumą, išmintį, sukauptą patirtį.
Mirė 2014 m. birželio 1 d. Klaipėdoje.