ŽALYS ALFONSAS (1929–2006)

Alfonso Žalio portretas
Alfonsas Žalys

Valstybės ir visuomenės veikėjas, Kovo 11-osios akto signataras, Klaipėdos miesto garbės pilietis. Gimė 1929 m. spalio 5 d. Raizgiuose (Šiaulių r.). Mokėsi Šiauliuose, Telšiuose, Lyduvėnuose, Šiluvoje, Radviliškyje. 1953–1954 m. – Tytuvėnų (Kelmės r.) laikraščio redakcijos literatūrinis darbuotojas, Tytuvėnų komjaunimo sekretorius, 1957–1961 m. klausė paskaitų Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, 1964 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, 1961–1969 m. – LKP Klaipėdos miesto komiteto sekretorius, 1969–1990 m. – Klaipėdos vykdomojo komiteto pirmininkas, 1990–1992 m. – LR AT Atkuriamojo Seimo deputatas, 1993–1995 m. – Klaipėdos miesto valdybos darbuotojas. Nuo 1996 m. – Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus konsultantas.
Klaipėda per du A. Žalio vadovavimo dešimtmečius tapo ne tik stambiu pramoniniu miestu, bet ir kultūriniu centru. Buvo restauruotas Klaipėdos senamiestis, įkurti Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetai, įsteigtas Jūrų muziejus-akvariumas, Laikrodžių muziejus, įrengtas karilionas pašto bokšte, pradėjo veiklą Muzikinis teatras, rekonstruotas Dramos teatras, pastatyta Vasaros koncertų estrada, kiti kultūros, mokslo ir sporto objektai. Jau nebebūdamas vykdomojo komiteto pirmininku, ir toliau rūpinosi Klaipėdos miestu: aktyviai palaikė Klaipėdos universiteto steigimo idėją, padėjo ją įgyvendinti, buvo organizacinio komiteto Pirmajai lietuviškai knygai įamžinti pirmininku, rūpinosi, kad būtų pastatytas paminklas Martynui Mažvydui, globojo Jono kalnelio sutvarkymo darbus, rūpinosi miesto piliavietės sutvarkymu.
Už ypatingus nuopelnus Klaipėdos miestui A. Žaliui 1998 m. liepos 23 d. suteiktas Klaipėdos garbės piliečio vardas.
Respublikinės valstybinės premijos laureatas (kartu su kitais už Jūrų muziejaus-akvariumo įkūrimą), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordino kavalierius (1994), Klaipėdos universiteto garbės daktaras (1996).
2009 m. Klaipėdos universiteto miestelyje už mokslo, kultūros ir meno puoselėjimą Klaipėdos mieste Alfonsui Žaliui atidengtas atminimo akmuo.
2009 m. gruodžio 29 d. ant M. Mažvydo alėjos 13-ojo namo atidengta atminimo lenta su bareljefu Alfonsui Žaliui, kuris šiame name gyveno daugelį metų.
Mirė 2006 m. gruodžio 12 d. Klaipėdoje.