ZABIELAVIČIUS JUOZAS (1900–1990)

Juozo Zabielavičiaus portretas
Juozas Zabielavičius

Agronomas, Klaipėdos krašto gubernatoriaus patarėjas. Gimė 1900 m. gruodžio 6 d. Virbalyje (Vilkaviškio raj.) ir buvo mažlietuvis. 1923 m. besimokydamas Dotnuvos žemės ūkio technikume dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. Būdamas intendantu
rūpinosi sukilėlių maitinimu, o maisto produktus už menkavertes ostmarkes supirkinėjo iš aplinkinių Klaipėdos mažlietuvių kaimų.
Baigęs mokslus dirbo Lietūkio agronomu inspektoriumi „Pieno centre”, o nuo 1928 m. jaunasis perspektyvus specialistas du metus žinias tobulinosi Kylio pienininkystės institute. 1930 m. viduryje grįžo į Lietuvą ir dirbo Klaipėdos krašto sviesto eksporto laboratorijos vedėju, nuo 1932 m. – dar ir Klaipėdos krašto Gubernatūros vyriausiuoju agronomu referentu žemės ūkio klausimams. Rūpinosi ūkininkų reikalais, vadovavo įsteigtai ūkininkų draugijai ir jaunųjų ūkininkų rateliui. Aktyvaus agronomo dėka nuo sužlugimo buvo išgelbėtos Kretingalės, Viešvilės pieninės, 1932 m. Kintuose ir Usėnuose pastatytos naujos ir modernios pieno perdirbimo įmonės. 1933 m. gerai užderėjus bulvėms rūpinosi jų tikslingu panaudojimu. Jo rūpesčiu Lietūkis supirko 500 tonų bulvių ir barža nuplukdė į Kauno spirito gamyklą. Kad racionaliau būtų panaudota Šilutės krašte gaunama žaliava, netrukus Verdainės gyvenvietėje buvo pastatyta moderni spirito gamykla. Lietuvos žemės ūkio ministerija pagelbėjo įsigyjant naujus įrenginius, finansų ministerija šiam statiniui skyrė 60 tūkstančių litų. Gamyklos pastatas ir dabar dar stovi.
Agronomo J. Zabielavičiaus ir jo pagalbininkų rūpesčiu 1934 m. Klaipėdos krašte buvo įsteigta „Klaipėdos krašto žvejų ir pelkininkų draugija”. Jos centras ir maža kontorėlė buvo Klaipėdoje.
Už nuopelnus Klaipėdos krašto ekonomikos kėlime savo dekretu įvertino LR Prezidentas Antanas Smetona, apdovanojęs jį Vytauto Didžiojo ir DLK Gedimino ordinais.
Mirė 1990 metais.