VYSOCKIS RIČARDAS (1882–1950)

Ričardas Vysockis

Inžinierius, buriuotojas, tarnautojas. Gimė 1882 m. birželio 15 d. Purvinių kaime, Vilkaviškio apskrityje.
1908 m. baigė matematikos mokslus Dorpato universitete, 1914 m. – Petrapilio technologijos institutą.
1923 m. vasario 28 d. Lietuvos vyriausybė patikėjo organizuoti Klaipėdos uosto perėmimą iš vokiečių uosto valdybos. Iki 1923 m. rugpjūčio 14 d. – Palangos (Šventosios) žvejų uosto statybos uosto viršininkas. 1925 m. spalio 5 d. atleistas ir paskirtas į Plentų ir vandens kelių valdybą. 1925–1928 m. – Plentų ir vandens kelių valdybos Vandens kelių tarnybos viršininkas.
1927 m. gruodžio 18 d. įstojo į Lietuvos jūrininkų sąjungą. Nuo 1928 m. kovo 30 d. – Klaipėdos uosto direkcijos narys. 1929 m. – Lietuvos jachtklubo komodoras. 1929 m. vasario 13 d. su grupe buriuotojų įsteigė Klaipėdos jachtklubą. Nuo 1930 m. paskirtas Klaipėdos uosto direktoriumi.
1930 m. kovo 12 d. Kaune dalyvavo Prekybos laivyno kūrimo komiteto susirinkime.
1931 m. gegužės 5 d. vėl išrinktas Klaipėdos uosto direkcijos pirmininku. 1931–1934 m. – Klaipėdos jachtklubo komodoras. 1935 m. – Kauno jachtklubo komodoras. Nuo 1936 m. gyveno Kaune.
1940 m. kovo 28 d. – Jūrų skautų Kauno tunto vadas, Skautų brolijos vyriausiosios vadijos Jūrų skautų skyriaus vedėjas.
Mirė 1950 metais.