VOLFGRAMAS (Wolfgram) KARLAS LIUDVIKAS (1781–1854)

Teisininkas, mecenatas. Gimė 1781 m. balandžio 14 d. Tilžėje. 1796  m. baigė Tilžės gimnaziją. Nuo 1802 m. dirbo justicijos komisaru, nuo 1843 m. – justicijos patarėju Klaipėdoje. Buvo vienas iš didžiausių miesto mecenatų. 1843 m. už  labdaringą veiklą  K. L. Wolfgramui buvo suteiktas miesto garbės piliečio vardas. 1840 m. rugsėjo 10 d. šis teisininkas su bendraminčiais sudarė galimybę neturtingųjų vaikams dalyvauti rentos apdraudimo bendrovėje. 1854 m. įkūrė elgetaujantiems Darbo namų statybos fondą, tačiau šis projektas buvo įgyvendintas tik po jo mirties. Įvairiems tikslams rinko lėšas, pats aukojo, 1816 m. skyrė 113 talerių miesto bažnyčios vargonų remontui, jo bei miesto pirklių iniciatyva 1818 m. buvo įsteigta akcinė bendrovė teatrui pastatyti ir iki 1819 m. pabaigos teatro pastatas buvo baigtas. 1825 m. įsteigė prieglaudą elgetų bei nusikaltėlių vaikams, šiai įstaigai savo testamentu užrašė 3000 talerių, o Darbo namų įkūrimo fondui – 9000 talerių.
Mirė 1854 m. sausio 23 dieną.