VIRKŠAS ZIGMAS (1946–2001)

Zigmo Virkšos portretas
Zigmas Virkšas

Kompozitorius. Gimė 1946 m. vasario 4 d. Žerniuose (Plungės r.). Mokėsi  Žemaičių Kalvarijos vidurinėje mokykloje. 1957  m. įstojo į Klaipėdos muzikos mokyklą, 1966  m. baigė Vilniaus  muzikos technikumą, 1964 m. įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą, Muzikos katedrą.
1977 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją ir atvyko dirbti į Klaipėdą. 23 metus dėstė KU Menų fakultete  muzikos teorijos disciplinas,  docentas (1995). Nuo 1980 m. – Lietuvos kompozitorių sąjungos narys. 1990-1994 m. vadovavo Lietuvos kompozitorių sąjungos Klaipėdos skyriui, inicijavo pirmuosius naujosios muzikos tarptautinius festivalius. Kamerinės muzikos konkursuose laimėjo vienuolika premijų. Jo  kūriniai – sonatos, baladės, pjesės, koncertai, kantatos, kūriniai moterų, vyrų chorams ir kt. skambėjo visuose  Lietuvos kompozitorių sąjungos festivaliuose, įvairiuose Klaipėdos muzikos renginiuose.
Mirė 2001 metais.