VICHERTAS ERNSTAS (1831–1902)

Ernsto Vichersto portretas
Ernstas Vichertas

Vokiečių teisininkas, rašytojas, dramaturgas. Gimė 1831 m. kovo 11 d. Įsrutyje. Mokėsi Karaliaučiaus Senamiesčio gimnazijoje, 1850-1853 m. Karaliaučiaus universitete studijavo istoriją ir teisę. Nuo 1860 m. dirbo teisėju Priekulės aps. teisme, nuo 1863 m. – Karaliaučiaus miesto teisme. Nuo 1877 m. buvo Prūsijos aukščiausiojo tribunolo Krašto teisėjų tarybos narys, nuo 1887 m. dirbo Berlyno teisme.
1863 m. leido „Senovės Prūsijos mėnraštį“. Parašė 18 romanų, 60 novelių, 30 pjesių. 1896-1902 m. išleisti Rinktiniai raštai (18 t.). Tragedija „Der Withing von Samland“ (Sembos vitingas) ir romanas „Heinrich von Plauen“ (Heinrichas iš Plaviškių) parašyti Rytprūsių istorijos tematika.Išliekamąją meninę ir istorinę vertę turiapsakymų rinkinys „Litthauische Geschichten“ (Lietuviškos istorijos), kurio žymiausiuose apsakymuose „Ansas und Grita“ (Ansas ir Grita), „Ewe“ (Ieva), „Das Grunstuck“ (Žemės sklypas), „Endrik Kraupatis (Endrikis Kraupatis) ir „Der Schaktarp“ (Šaktarpis) E. Vichertas pasakoja kaimo istorijas, remdamasis savo teisinio darbo Priekulėje patirtimi. Šiuose kūriniuose atsispindi Kuršių nerijos ir Klaipėdos apylinkių gyventojų socialinė padėtis, jų kova už būvį XIX a. antros pusės didžiųjų ekonominių permainų metu.
Mirė 1902 m. sausio 21 d. Berlyne (Vokietija).