VENSKUS ADOLFAS (1924–2007)

Adolfo Venskaus portretas
Adolfas Venskus

Išeivijos veikėjas, diplomatas, pirmasis nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius prie Europos Sąjungos ir NATO. Gimė 1924 metais Klaipėdoje. Studijas pradėjo Kauno universitete, Paryžiaus Sorbonos universitete baigė chemijos mokslus. 1944 m. pasitraukė į Prancūziją, kur dirbo inžinieriumi įvairiose chemijos ir metalurgijos pramonės įmonėse. Buvo aktyvus įvairių tarptautinių organizacijų – Europos judėjimo, Krikščionių demokratų internacionalo – narys, priklausė Prancūzijos lietuvių bendruomenei.
1983-1988 m. vadovavo Strasbūre veikusiam Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto Europos padaliniui,Pasaulio pabaltijiečių santalkos atstovybei. Daug prisidėjo rengiant 1983 01 13 Europos Parlamento rezoliuciją dėl padėties Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Šia rezoliucija buvo pasmerkta Baltijos valstybių okupacija ir neteisėtas prijungimas prie Sovietų Sąjungos.
1990 m.,  kai Lietuva neturėjo oficialių diplomatinių atstovybių, padėjo įsteigti Baltijos šalių informacijos biurą Briuselyje. 1991 m. paskirtas Lietuvos įgaliotuoju atstovu ryšiams su Europos Parlamentu ir Taryba, o kiek vėliau – nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi prie Europos Sąjungos ir NATO. Šias pareigas ėjo iki 1995 m. Vėliau iki pat mirties dirbo Lietuvos ambasados Prancūzijoje garbės patarėju Europos klausimais. Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, Belgijos karaliaus Didžiojo karininko laipsnio medaliu.
Mirė 2007 m. rugpjūčio 23 d. Paryžiuje (Prancūzija).