VANAGAITIS JONAS (1869–1946)

Jono Vanagaičio portretas
Jonas Vanagaitis

Spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas. Gimė Pabudupiuose 1869 m. rugsėjo 23 d. (Ragainės aps.). Lavinosi savarankiškai. Dalyvavo 1905 m. Didžiajame Vilniaus seime. Veikė „Birutės“ draugijoje ir kituose Mažosios Lietuvos susivienijimuose. Pasirašinėjo „Draugo“ (1904)  redaktoriumi. 1922 m. įėjo į Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetą, buvo jo sekretoriumi, ruošė dirvą Klaipėdos sukilimui.
Atgavus Klaipėdos kraštą, 1923-1940 m. buvo Šaulių sąjungos Klaipėdos rinktinės sekretoriumi, bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje, redagavo „Birutę“ (1909-1913 Tilžėje, 1920 Klaipėdoje), „Sūkurį“ ir kt., paskelbė straipsnių bei eiliavimų. Talkino M. Zauniūtei rengti 1900 m. Paryžiaus parodai lietuviškų knygų katalogą. J. Vanagaičio nuopelnas buvo jo sumanymas Klaipėdos krašto sukilimo eigai įamžinti išleistas almanachas „Kovos keliais“ (1938), kuriame tilpo Mažosios Lietuvos kultūrinių, politinių ir ekonominių kovų apžvalga iki 1923 m. sukilimo, žygio apžvalga ir šio žygio dalyvių prisiminimai.
2010 m. liepos 6 d. ant J. Karoso gatvės 13 namo sienos Jonui Vanagaičiui atidengta atminimo lenta. Jis pats pastatė šį namą, ant kurio buvo įamžintas jo atminimas (dabar čia įsikūrusi Vaikų ligoninės konsultacinė poliklinika).
Mirė 1946 m. rugsėjo 9 d. Kasselyje (Vokietija).