VALSONOKAS RUDOLFAS (1889–1945)

Žurnalistas, teisininkas. Gimė 1889 m. spalio 24 d. Vilniuje. Studijavo Varšuvos, Krokuvos ir Vilniaus universitetuose. 1920-1923 m. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos referentas, ELTA atstovas Gdanske. Gyvendamas Klaipėdoje dirbo žurnalistinį darbą, aktyviai dalyvavo lietuvių ir vokiečių spaudoje. 1926-1927 m. Klaipėdoje redagavo prekybinį dienraštį „Morgen Kurier“ (Ryto kurjeris), 1935-1939 m. daug straipsnių paskelbė laikraščiuose „Memeller Beobachter“ (Klaipėdos apžvalgininkas), „Vakarai“, „Vairas“, „Tautos ūkis“ ir kt. 1932 m. Klaipėdoje išleido knygą „Klaipėdos problema“, kurioje pirmą kartą mokslinės analizės metodu nušvietė Klaipėdos krašto istoriją XIII–XX a., ypač nuodugniai išnagrinėjo jos 1919-1924 m. laikotarpį sudėtingų to meto Europos politinių įvykių kontekste. Parašė dvi monografijas apie Klaipėdos kraštą: „Der Memeler Hafen und die litauischer Verkehrspolitik“ (1933), „Der Fall Bottchers vor dem Haag“ (1932). 1944 m. naciai išvežė į Dachau koncentracijos stovyklą.
Mirė apie 1945 m. Vokietijoje.