VALANTIEJUS ALGIMANTAS (1958–2016)

Algimanto Valantiejaus portretas
Algimantas Valantiejus

Sociologas, profesorius, dėstytojas. Gimė 1958 m. vasario 26 d. Intoje (Komijos Respublika, Rusijos federacija) tremtinių šeimoje. 1965-1969 m. mokėsi Melnragės pradinėje, vėliau – Klaipėdos 12-ojoje vidurinėje mokykloje. Studijavo Klaipėdoje, Minske, Vilniaus universitete filosofiją, istoriją. 1989-1992 m. – Lietuvos mokslų akademijos
Filosofijos, sociologijos ir teisėsinstitute aspirantūroje.
1992-2001 m. dirbo Klaipėdos universitete, kuriame mažiau nei per dešimtį metų iš asistento tapo profesoriumi. Klaipėdos universitete jis vadovavo Sociologijos katedrai, o 1997 m. įkūrė ir iki pat netikėtos mirties redagavo pagrindinį Lietuvos sociologijos žurnalą „Sociologija. Mintis ir veiksmas“, žinomą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
2001 m. buvo pakviestas vadovauti Socialinių tyrimų institutui ir dėstyti Vilniaus universitete. VU Filosofijos fakulteto Sociologijos katedroje jis dėstė šiuolaikinės sociologijos teorijos, kritinių sociologijos diskursų, politikos sociologijos, Lietuvos sociologijos, etninių santykių ir nacionalizmo sociologijos kursus. Paskelbė apie šimtą mokslinių straipsnių ir parengė sociologijos veikalus, tapusius svariu įnašu į šio mokslo lobyną. Žymiausios jo sociologinės studijos: „Kritinis sociologijos diskursas. Tarp pozityvizmo ir postmodernizmo“ (2004), „Socialinės struktūros samprata: nuo makro prie mikromodelių“ (2007), „Sociologijos istorija: teorinės idėjos, problemos ir sąvokos“ (2007). Iš užsienio kalbų vertė ir redagavo reikšmingus Lietuvos sociologijos raidai užsienio sociologų veikalus, tarp kurių: R. Dahrendorf „Modernusis socialinis konfliktas“ (1996), A. Giddens „Sociologija“ (2005) ir A. Garfinkel „Etnometodologiniai tyrimai“ (2005).
Aktyviai dalyvavo nacionalinėje ir tarptautinėje mokslo ekspertinėje veikloje. Buvo Ohio universiteto (JAV) Globalizacijos centro narys (vadovaujamo prof. Algio Mickūno), Lietuvos mokslų tarybos socialinių mokslų srities ekspertas.
Mirė 2016 m. kovo 14 d. Vilniuje.