VALANČIUS GRIGAS (1906–1978)

Grigo Valančiaus portretas
Grigas Valančius

Ekonomistas, kultūros tyrinėtojas. Gimė 1906 m. rugsėjo 21 d. Jazdauskiškiuose (Plungės r.). 1925 m. baigė Telšių gimnaziją ir išvyko į užsienį. Vakaruose studijavo filosofiją, valstybinius mokslus, ekonomiką. 1931 m. grįžo į Lietuvą, dirbo Kaune. Aktyviai bendradarbiavo spaudoje, rašė apie Lietuvos krašto ūkį, ekonominių mokslų būklę ir kt. 1934 m. persikėlė gyventi į Klaipėdą ir pradėjo eiti Klaipėdos gubernatūros ekonominio patarėjo pareigas, profesoriavo Prekybos institute, dėstė ekonomiką. Tyrinėjo Klaipėdos kraštą, svajojo, kad Lietuva taptų daug pelno iš jūros gaunanti valstybė. Šiam tikslui organizavo jūros žvejybą, steigė Statybos ir Žuvies bendroves, skatino Lietuvos prekybos laivyno statybą, “Tautos ūkyje” (1938, Nr.3) paskelbė apžvalginį straipsnį apie Klaipėdos krašto ūkį.
Gyvendamas Klaipėdoje domėjosi įvairiais dokumentais, susijusiais su Karaliaučiumi, planavo išleisti knygelę. Knygą ”Lietuva ir Karaliaučius” išleido 1946 m., gyvendamas Vokietijoje. 1939 m. vokiečiams okupavus Klaipėdą, išvyko į Panevėžį, 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, gyveno JAV. Išeivijos spaudoje paskelbė straipsnių, išleido darbą apie M. Valančių “Žemaičių Didysis” (1-2, 1978).
Mirė 1978 m. gegužės 11 d. Los Angeles (JAV).