VAITEKŪNAS STASYS (1941–2016)

Stasio Vaitekūno portretas
Stasys Vaitekūnas

Geografas, akademikas, pedagogas, politinis bei visuomenės veikėjas. Gimė 1941 m. kovo 9 d. Reibiniuose (Joniškio raj.). 1948-1959 m. mokėsi Skaistgirio vidurinėje mokykloje. 1959-1960 m. dirbo Skaistgirio bibliotekos vedėju. 1960-1965 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 1965-1968 m. – Lietuvos MA geografijos skyriaus jaunasis mokslinis bendradarbis, 1968-1986 m. Vilniaus universitete Ekonominės istorijos ir geografijos katedros vyr. dėstytojas, docentas, 1986-1993 m. – katedros vedėjas, profesorius. 1993 m. vasarą išrinktas Klaipėdos universiteto rektoriumi, buvo šiose pareigose dvi kadencijas. Inicijavo geografijos katedros steigimą universitete, 1995 m. tapo pirmuoju jos vedėju. Jai vadovavo iki 2006 metų. 2003-2007 m. buvo Klaipėdos universiteto senato pirmininku. 1995-1996 m. buvo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys. Nuo 2007 m. – Visuotinės lietuvių enciklopedijos Mokslinės redakcinės tarybos narys.
Mokslinių tyrinėjimų kryptys: Lietuvos teritorinės ir socialinės – demografinės problemos, Lietuvos gyventojai, Lietuvos gyventojų tinklas, pasaulio socialinė geografija. S. Vaitekūnas yra daugelio mokslinių monografijų , knygų bei vadovėlių – autorius : “Gyvenviečių geografija “ (1989), “Geografijos enciklopedinis žodynas” (1994), “Pasaulio socialinė geografija” (1995, 1997, 1999, 2000), “Lietuvos teritorija ir gyventojai” (1998), “Klaipėdos universitetas” (1996, su R. Skunčiku, A. Žaliu), “Po Alma Mater skliautais” (2001), “Geografijos erdvėse” (2006) ir kt. Paskelbė mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių Lietuvoje ir užsienyje. Dirbo, stažavosi, skaitė paskaitas JAV, D. Britanijoje, Italijoje, Kanadoje, Austrijoje ir kt. užsienio šalių aukštosiose mokyklose. Yra daugelio mokslinių tarybų, komisijų, draugijų, redakcijų, fondų narys.
2007 m. suteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius, 2015 m. – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą.
Mirė 2016 m. gruodžio 8 d. Vilniuje. Palaidotas Skaisgirio kapinėse, Joniškio rajone.