VAINORAS STASYS (1909–1964)

Stasio Vainoro portretas
Stasys Vainoras

Žurnalistas, spaudos darbuotojas. Palangos žvejo sūnus. Gimė 1909 m. rugsėjo 26 d. Palangoje. 1925 m. baigė Palangos keturmetę mokyklą, 1930 m. Klaipėdos lietuvių gimnaziją. 1931-1934 m. VDU studijavo ekonomiką.
Nuo 1928 m. bendradarbiavo, vėliau dirbo spaudoje. 1935-1940 m. redagavo žurnalą „Jūrą“ („Mūsų jūra“). Rašė straipsnius jūrinės valstybės politkos klausimais, ruošė reportažus jūrine tematika. 1940-1941 m. Kaune „Sodybos“ redaktoriaus pavaduotojas. Vokiečių okupacijos metais palaikė ryšius su Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, jos įgaliotas – su Latvijos ir Estijos antinacistinio pogrindžio centro vadovybėmis. 1944 m. vasarą areštuotas Latvijoje, kalintas Rygoje, vėliau Salaspilio koncentracijos stovykloje. 1944 m. rudenį perkeltas į Štuthofą. Pasibaigus karui pateko Švedijos Raudonojo Kryžiaus globon, išvežtas į Švediją. 1949 m. atvyko į JAV. 1950-1964 m. dirbo „Vienybės“ redakcijoje Čikagoje. Lietuvoje ir JAV paskelbė grožinės literatūros vertimų.
Mirė 1964 m. birželio 29 d. Čikagoje, JAV.