VAINIŪNAS STASYS (1909–1982)

Stasio Vainiūno portretas
Stasys Vainiūnas

Kompozitorius, pianistas, pedagogas ir muzikas, profesorius. Gimė 1909 m. balandžio 2 d. Rygoje (Latvija). Pirmojo pasaulinio karo metu gyveno Smolenske ir po bolševikinio perversmo įsitraukė į įvairių klubų, chorų veiklą. 1928 m. grįžo į Rygą, baigė Rygos konservatoriją, A. Daugulio fortepijono klasę (1933). 1933-1934 m. Rygoje mokėsi vargonų klasėje, dėstė muziką lietuvių gimnazijoje ir vadovavo lietuvių chorui. 1933 m. tapo Vienos tarptautinio pianistų konkurso laureatu.
Pagrindinė kūrybos sritis – fortepijoninė muzika. Jis koncertavo Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Čekoslovakijoje, Italijoje.
Nuo 1938 m. dėstė fortepijono specialybę Klaipėdos, vėliau – Šiaulių muzikos mokykloje ir Kauno konservatorijoje. Nuo 1949 m. dėstė LTSR valstybinėje konservatorijoje, buvo specialiojo fortepijono katedros vedėju. 1954-1964 m. kompozitorių sąjungos valdybos pirmininkas.
1984 m. jo vardu pavadinta Palangos muzikos mokykla.
Mirė 1982 m. spalio 18 dieną Rokiškyje. Palaidotas Antakalnio kapinėse.