VAIČIŪNAS ANTANAS (1890–1932)

Antano Vaičiūno portretas
Antanas Vaičiūnas

Choro dirigentas, dainininkas, kultūros veikėjas. Gimė 1890 m. gegužės 30 d. Mokoluose (Marijampolės r.). 1913-1917 m. studijavo dainavimą Varšuvos muzikos institute, Maskvos bei Odesos konservatorijose. Organizavo chorus Vilniuje, Odesoje, Jaroslavlyje, Voroneže. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1919 m. įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, suorganizavo pulko orkestrą. 1920-1922 m. gyveno Rygoje, baigė muzikos institutą, dalyvavo Rygos lietuvių muzikiniame gyvenime. 1922-1923 m. buvo Kauno Valstybės operos teatro solistas.
1923-1931 m. A. Vaičiūnas gyveno ir dirbo Klaipėdoje, tuo pat metu (1929-1931) studijavo Prahos konservatorijoje. 1931 apsigyvenęs Kaune, A. Vaičiūnas vadovavo įvairiems chorams. Sukūrė chorinių dainų, harmonizavo lietuvių liaudies dainų, bendradarbiavo periodinėje spaudoje.
Gyvendamas Klaipėdoje A. Vaičiūnas daug nuveikė Klaipėdos miesto ir krašto muzikiniame gyvenime, ypač chorų sąjūdyje. Vadovavo įvairiems chorams, kuravo 16 chorų, suorganizavo pirmąją Klaipėdos krašto lietuvių dainų šventę, buvo jos vyriausiasis dirigentas. Buvo Klaipėdos krašto giedotojų draugijų sąjungos pirmininkas, vadovavo 1926-1932 m. šios draugijos mišriam ir vyrų chorams, su šiais chorais dalyvavo 1924  m. ir 1928 m. Lietuvos dainų šventėse, prisidėjo prie M. Petrausko operos „Birutė“ bei Š. Guno operos „Faustas“ pastatymų, pats dainuodavo solo, rašė straipsnius į „Klaipėdos žinias“, „Klaipėdos garsą“.
Mirė 1932 m. lapkričio 3 d. Kaune.