TYTMONAS ALFREDAS (1937–1998)

Alfredo Tytmono portretas
Alfredas Tytmonas

Filosofas. Gimė 1937 m. sausio 6 d. Šimkaičiuose (Jurbarko r.). 1956  m. baigęs Vadžgirio (Jurbarko r.) vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus universiteto germanų filologijos specialybę. 1964 m. baigęs universiteto  neakivaizdinio skyriaus istorijos specialybę, pradėjo dirbti Kauno medicinos instituto Filosofijos katedroje.  Po aspirantūros studijų 1969–1972 m. Filosofijos institute prie TSRS MA grįžo į ankstesnę katedrą, nuo 1976 m. – docentas.
1978 m. perėjo dirbti į Kauno politechnikos instituto Klaipėdos fakulteto Visuomeninių disciplinų katedrą. Nuo 1984 m. – Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos ikimokyklinio fakulteto Visuomenės mokslų katedros, nuo 1991 m. – Klaipėdos universiteto Filosofijos katedros docentas.
Besidarbuodamas Klaipėdos aukštosiose mokyklose, nuolatos dalyvaudavo įvairiuose vakaruose, viešuose pokalbiuose ir diskusijose. Parašė mokslo populiarinimo knygelių jaunimui: „Žanas Melje“ (1967), „Mokslas tyrinėja pats save“ (1970), „Lametri“ (1971), etiudų  knygą  „Pašnekesiai apie Tomą Maną ir jo vasarnamį Nidoje“ (1995), yra knygos „Aušrininkas dr. Jonas Šliūpas Lietuvos medicinos baruose“ (1995) redaktorius-sudarytojas. Parašė ir įvairiuose leidiniuose publikavo daugybę straipsnių mokslo sociologijos bei istorijos, religijotyros, kultūros istorijos klausimais. Yra suorganizavęs daug konferencijų, seminarų, diskusijų,  jo iniciatyva T. Mano namelis Nidoje  tapo naujo tipo kultūriniu centru.
Mirė 1998 m. spalio 25 d. Klaipėdoje.