TUČAITĖ ONA (1925–1991)

Onos Taučaitės portretas
Ona Taučaitė

Inžinierė, chemijos mokslų kandidatė, dekanė. Gimė 1925 metais rugsėjo 1 dieną Burbiškio kaime tuometiniame Smilgių valsčiuje (dabar – Radviliškio r.) dvaro darbininkų šeimoje. Mokėsi Šeduvos gimnazijoje, o 1945-1950 m. studijavo Kauno universitete. Baigė Cheminės  technologijos fakultetą. Nuo 1951 m. dėstė ir dirbo mokslinį darbą Kauno politechnikos institute (KPI). Dirbo Cheminės technologijos fakulteto neorganinės chemijos katedroje. Čia dirbdama 1959 m. apgynė kandidatinę disertaciją, o 1961 m. jai buvo suteiktas docentės vardas.
Kai 1959 m. Klaipėdoje buvo įsteigtas KPI vakarinis skyrius, ji persikėlė į uostamiestį. Nuo 1961 m. buvo Kauno politechnikos instituto Klaipėdos fakulteto dekanė. 1969 m. ji atsisakė šių pareigų. Docentė dėstė chemijos ir statybinių medžiagų kursą. Paskelbė mokslinių straipsnių apie statybines medžiagas (politionatus, metalų koroziją). 1980 m. doc. dr. išėjo į užtarnautą poilsį, bet fakulteto nepamiršo ir, reikalui esant, talkindavo kolegoms.
Mirė 1991 metais sausio 27 dieną.