TIŠKUS ALFREDAS GYTIS (1934–2008)

Alfredo Gyčio Tiškaus portretas
Alfredas Gytis Tiškus

Architektas, Klaipėdos miesto garbės pilietis. Gimė 1934 m. birželio 24 d. Šiauliuose. 1941-1949 m. mokėsi Raseiniuose. 1953 m. baigė Klaipėdos 1-ąją vidurinę mokyklą (Vytauto Didžiojo gimnazija), 1953-1959 m. studijavo Kauno politechnikos institute. 1959 m. įgijęs inžinieriaus architekto kvalifikaciją, iki 1961 m. dirbo Kretingos r. vyriausiuoju architektu. 1961-1998 m. dirbo Miestų statybos ir projektavimo instituto Klaipėdos skyriuje architektu, skyriaus viršininku (1962-1965), projektų vyriausiuoju architektu. 1966 08 01-1967 09 21 po žemės drebėjimo Taškente dirbo ten meistro, vėliau užsakovo vyresniojo inžinieriaus pareigose. „Uzgosprojekte” dirbo ir antraeilėse pareigose, projektavo Andižano Partijos ir Vykdomo komiteto rūmus, rengė Samarkando vyriausybės rūmų architektūrinius eskizus. 1987 m. Neringos miesto vyr. architekto A. Zavišos ligos laikotarpiui G. Tiškui pavesta spręsti Neringos miesto užstatymo ir architektūros klausimus. Dirbdamas Miestų statybos projektavimo instituto Klaipėdos skyriuje pastoviai vadovavo Vilniaus inžinerinio statybų instituto studentų praktikai. Nuo 1988 m. – Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinių komunikacijų katedros architektūrinio projektavimo dėstytojas, nuo 1991 m. – docentas.
Nuo 1962 m. – Architektų sąjungos narys, nuo 1994 m. – Klaipėdos miesto savivaldybės projektų ekspertizės tarnybos ekspertas, 1995-1996 m. – Lietuvos urbanistikos ekspertų tarybos narys.
1959 12 29 Visasąjunginiame studentų architektų diplominių projektų konkurse, kurį kasmet skelbė TSRS Architektų sąjunga, III-oji premija skirta G. Tiškui už projektą „Jachtklubas prie Kauno jūros” (vadovas doc. A. Lukošaitis). 1973 m. architektui suteikta TSRS Ministrų tarybos premija už Klaipėdos III gyvenamo rajono visuomeninio-prekybos centro projekto paruošimą ir statybą. 1984 m. G. Tiškui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio Architekto garbės vardas. 2004 m. apdovanotas Architektų sąjungos auksiniu „Architektūros riterio“ ordinu. Už ypatingus nuopelnus Klaipėdos miestui A. G. Tiškui 2007 08 02 suteiktas Klaipėdos miesto garbės piliečio vardas. 2007 09 08 architekto Algimanto Zavišos paramos ir labdaros fondas apdovanoja G. Tiškų už gyvenimo nuopelnus rekreacinės architektūros srityje.
Pagrindiniai G. Tiškaus darbai Klaipėdoje: prekybos centrai „Pempininkai“, „Gedminai“, parduotuvės „Šilas“, „Saturnas“, prekybos-kultūros centras – kinoteatras „Vaidila“ – kavinė  „Bildukas“ – knygynas-parduotuvė „Aitvaras“, viešbučiai „Pamarys“, „Klaipėda“, Šermeninė (laidojimo namai), Lengvosios atletikos maniežas.
Nusipelnęs architektas G. Tiškus yra surengęs  5 grafikos ir pastelės parodas.
Mirė 2008 m. gegužės 23 d. Klaipėdoje.