TRAKIS ANSAS (1912–1986)

Ansas Trakis

Vyskupas, kunigas. Gimė 1912 m. birželio 2 d. Kuršelių kaime, Trušelių valsčiuje, Klaipėdos apskrityje.
1934 m. baigęs Vytauto Didžiojo gimnaziją Klaipėdoje, išvažiavo į Kauną studijuoti teologijos mokslų VDU Humanitarinių mokslų fakultete. Po poros metų mokslus tęsia Šveicarijoje, Bazelio universitete, kur toliau gilinasi į teologiją ir filosofiją. 1940 m. liepos 28 d. Tauragėje ordinuojamas kunigu. Pastoracinį darbą dirbo Tauragės ir Šilalės evangelikų liuteronų parapijose.
Vėliau jam teko trauktis iš Lietuvos. Karo metu ir po jo kunigas Skaityti toliau..