RADZIMINSKAS ALFREDAS (1955–2019)

Alfredas Radziminskas

Gydytojas, medikas, urologas. Gimė 1955 m. lapkričio 24 d. Latvijoje. 1979 m. baigė Kauno medicinos institutą.
Klaipėdos jūrininkų ligoninėje gydytojas dirbo nuo 1986 metų. Atidarius naująją Jūrininkų ligoninę jis padėjo kurti Bendrosios chirurgijos skyrių, jam kurį laiką ir vadovavo. Pastaraisiais metais gydytojas dirbo ligoninės ambulatorinių konsultacijų skyriuose gydytoju-urologu. Pacientai visada gerbė gydytoją už jo žinias ir dalykiškumą. Skaityti toliau..

REICHELIS OTAS FRIEDRICHAS (1799–1878)

Medikas. Gimė 1799 m. gruodžio 24 d. Karaliaučiuje. Baigė Tilžės gimnaziją, studijavo mediciną. Nuo 1826 m. dirbo chirurgu Klaipėdoje. Laisvalaikiu šiauriniame miesto pakraštyje jis su inspektoriumi H. Rychertu pradėjo formuoti parką – Karališkąją giraitę. Ja norėta pažymėti istorinę vietą, kur 1802 m. birželio 10 d. buvo įvykęs Rusijos caro Aleksandro ir Prūsijos karaliaus Frydriko Vilhelmo III susitikimas. 1843 m. inicijavo Sodų draugijos įsteigimą mieste. 1859 m. draugijai buvo suteiktos korporacijos teisės. Skaityti toliau..

RIMŠAITĖ IRENA TEKLĖ (1923–2015)

Irenos Teklės Rimšaitės portretas
Irena Teklė Rimšaitė

Gydytoja, sveikatos apsaugos darbuotoja. Gimė 1923 metų rugsėjo 23 d. Laižuvos miestelyje, Mažeikių rajone. Mokėsi Noreikių (Rokiškio r.) pradinėje mokykloje, Rokiškio J. Tumo-Vaižganto bei Joniškio gimnazijose. 1944 m. įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Baigusi  studijas 1949 m. atvyko į Klaipėdą ir pradėjo dirbti Vytauto Didžiojo gimnazijoje gydytoja. Miesto valdžia pastebėjo jaunos medikės darbštumą, pareigingumą, aštrų protą, vadybinius sugebėjimus ir 1949 m. paskyrė dirbti Klaipėdos miesto greitosios medicinos pagalbos vyriausiąja gydytoja, Skaityti toliau..

ŠUKYS ŽILVINAS (1961–2016)

Žilvinas Šukys

Gydytojas, visuomenės veikėjas, miesto politikas. Gimė 1961 m. Klaipėdoje.
1987 m. pradėjo dirbti Klaipėdos miesto ligoninėje (dabar Klaipėdos universitetinė ligoninė). Pradžioje dirbo terapeutu, o nuo 1989 m. gydytoju gastroenterologu.
Skyriaus vedėju pradėjo dirbti 1993 m. ir jam vadovavo iki sunkios, klastingos ligos 2014 metų.
Visi prisimename Žilviną Šukį kaip gerą, atsakingą gydytoją , reiklų vadovą, kuris savo žinias ir patirtį negailėdamas perduodavo jauniems medikams. Skaityti toliau..

VIRKŠRAITIENĖ SOFIJA ALDONA (1925–2018)

Virkšraitienė Sofija Aldona

Gydytoja. Gimė 1925 m. kovo 9 d. Stirniuose, Molėtų valsčiuje. 1939 m. baigė Molėtų progimnaziją, 1944 m. baigė Utenos Saulės gimnaziją. 1944–1949 m. studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete.
1949–1951 m. buvo Kupiškio raj. Skapiškio ambulatorijos bendro profilio gydytoja, 1951–1956 m. – Pandelio vaikų ligų ambulatorijos vedėja. 1956–1992 m. – Klaipėdos kūdikių namų vyriausioji gydytoja. Klaipėdos kūdikių namų vyriausiosios gydytojos pareigose ji pradirbo trisdešimt šešerius metus, poto ir toliau liko dirbti kūdikių namuose gydytoja iki 2000 metų. Skaityti toliau..

ŽEMGULYS JUOZAS (1890–1941)

Juozo Žemgulio portretas
Juozas Žemgulys

Gydytojas, chirurgas, Lietuvos kariuomenės sanitarijos pulkininkas. Gimė 1890 m. gruodžio 17 d. Rusinuose, Veiviržėnų valsčius. Mokėsi Palangos progimnazijoje, 1910 m. aukso medaliu baigė Liepojos gimnaziją, įstojo į Petrapilio karo medicinos akademiją. 1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę jaunesniuoju gydytoju. Pirmojo pasaulinio karo metu fronte buvo sužeistas. 1918 m. išlaikė valstybinius gydytojo egzaminus Charkovo universiteto

Skaityti toliau..

KUOLA VALDAS (1954–2021)

Valdas Kuola

Gydytojas, gastroenetrologas. Gimė 1954 m. Zarasų rajone.
1980 m. baigęs Kauno medicinos institutą, jis 1981–1988 m. laivo gydytoju dirbo laivuose „Suvalkija“, „Aukštaitija“, „Seda“, „M. K. Čiurlionis“, „Šapošnikov“, „Jakob Smuškevič“.
Pirmoji pažintis su jūra ir užsieniu buvo keturių mėnesių gydytojo darbas remonto pamaininėje komandoje Senegalo sostinėje Dakare. Čia nutiko atmintin labiausiai įsirėžęs įvykis. Jauną, ką tik institutą baigusį gydytoją apie antrą valandą nakties pažadino laivo vyriausiasis kapitono padėjėjas, tarstelėjo, kad reikia padėti iš kažkurio laivo atgabentam komisarui Skaityti toliau..

JAUDEGYTĖ ONA (1914–2009)

Onos Jaudegytės portretas
Ona Jaudegytė

Gydytoja, habilituota daktarė (biomedicinos mokslai, biomedicina). Gimė 1914 m. kovo 5 d. Tabarų kaime (Marijampolės r.). 1940 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. Stažavosi oftalmologų tobulinimosi kursuose Vilniuje, Rygoje (Latvijoje), Leningrade ir Maskvoje (Rusija), Odesoje (Ukraina). 1941-1945 m. – Kauno universiteto klinikų Akių ligų skyriaus gydytoja, 1945-1946 m. – Vilniaus respublikinės akių ligoninės gydytoja, 1946-1990 m. – Klaipėdos ligoninės Akių ligų skyriaus įkūrėja ir vedėja, poliklinikos gydytoja, 1990-1997 m. – Klaipėdos asmeninės sveikatos centro okulistė. Skaityti toliau..

MOCKIENĖ VIDA (1961–2018)

Vida Mockienė

Gydytoja, profesorė, Sveikatos mokslų daktarė. Gimė 1961 m. spalio 6 dieną.
Nuo 2003 m. dirbo Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultete. Į akademinį darbą atėjo sukaupusi daug unikalios slaugos praktikos. 2010 m. Tamperės universitete (Suomija) apsigynė sveikatos mokslų daktaro disertaciją, kurioje analizavo slaugytojų rengimo tobulinimo galimybes, remdamasi tarptautine patirtimi. 2012 m. pradėjo vadovauti Klaipėdos universiteto Slaugos katedrai. Skaityti toliau..

GENYTĖ IRENA (1948–2018)

Irena Genytė

Gydytoja. Gimė 1948 m. liepos 6 d. gausioje Genių šeimoje, apsupta 3 brolių ir 2 seserų. Kasdieninės duonos trūko visiems tuo laikotarpiu, bet meilės, rūpesčio, supratimo ir tikėjimo buvo pilni Genių namai. Baigusi Vainuto vidurinę mokyklą Irena ryžtingai siekė savo tikslo tapti gydytoja. Po ilgų studijų metų Kauno medicinos institute, 1974 m. didžiavosi įgytu gydytojo diplomu.
Tais pačiais metais jauna ir ambicinga medikė atvyko į Klaipėdą ir pradėjo dirbti vaikų ligų gydytoja. Vėliau buvo pakviesta Klaipėdos savivaldybės Skaityti toliau..

DAUKŠIENĖ VIRGINIJA (1957–2015)

Virginijos Daukšienės portretas
Virginija Daukšienė

Gydytoja, pulmonologė, tuberkuliozės filialo vadovė. Gimė 1957 m. liepos 6 d. Kelmėje. Plungėje baigė vidurinę mokyklą, 1976-1982 m. studijavo Kauno medicinos institute bei 1983 m. atliko terapijos specialybės internatūrą Šilutės rajono centrinės ligoninės bazėje.
Pirmoji darbovietė buvo Šilutės tuberkuliozės ligoninė, kurioje dirbo gydytoja ftiziatre.
Nuo 1986 m. rugsėjo 1 d. pradėjo dirbti Klaipėdos tuberkuliozės dispanseryje gydytoja ftiziatre. Po pusės metų gabi gydytoja ir organizatorė paskirta Tuberkuliozės dispanserio vyriausiojo gydytojo pavaduotoja Skaityti toliau..

DIDŽYS VALTERIS (1896–1977)

Lietuvos ir Australijos visuomenės veikėjas, gydytojas, buriuotojas. Gimė 1896 m. lapkričio 16 d. Unguroje (dab. Vengoževas, Lenkija). Baigė Tilžės gimnaziją, Miuncheno universiteto medicinos fakultetą. 1923 m. tapo daktaru. 1918 m. – vienas Mažosios Lietuvos tautinės tarybos steigėjų ir narių, Tilžės akto signataras. 1918-1920 teikė paramą besikuriančiai Lietuvos Respublikos kariuomenei. 1924-1939 m. gyveno Klaipėdoje. 1924-1939 m. dirbo geležinkelio ruožo gydytoju. Pirmasis ėmė organizuoti krašto lietuvių mokyklas. Lietuvių gydytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas. Skaityti toliau..

DIRGĖLA POVILAS (1941–2004)

Povilo Dirgėlos portretas
Povilas Dirgėla

Prozininkas. Gimė 1941 m. gruodžio 23 d. Žvaginiuose (Klaipėdos r.). 1956-1965 d. studijavo Kauno medicinos institute, dirbo gydytoju Plungėje, vėliau Klaipėdoje. Noveles pradėjo spausdinti 1970 m., debiutavo kartu su broliu parašyta knyga „Žaibai gęsta rudenį“ (1971). Su broliu Petru paskelbė novelių „Aistrų atlaidai“ (1979), apysakų „Pasimatymai“ (1973), romanų „Likime, keliauk sau“ (1976), „Šalavijų kalnas“ (1977), „Pogodalis“ (1978), „Šermenų vynas“ (1980). Skaityti toliau..

CIPLIJAUSKAS JUOZAS (1887–1943)

Juozo Ciplijausko portretas
Juozas Ciplijauskas

Gydytojas. Gimė 1887 m. gruodžio 14 d. Šunskuose (Marijampolės aps.). 1908 m. baigė Marijampolės gimnaziją. Besimokydamas 1901 m. dalyvavo slaptame vaidinime „Amerika pirtyje“. Mediciną studijavo Varšuvoje, ten buvo lietuvių studentų draugijos valdybos narys. 1913 baigęs universitetą dirbo Doparte (dab. Tartu) ir Kaune. I pasaulinio karo metais tarnavo carinėje armijoje. Grįžęs į Lietuvą gydytojavo, dirbo Vytauto Didžiojo universitete. 1933 m. J. Ciplijauskas buvo pakviestas vadovauti naujai atidaromai Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninei. Skaityti toliau..