ŽARIENĖ (Bobulytė–Petraitienė) ALDONA (1945–2014)

Aldona Žarienė

Pedagogė, lektorė, akademikė. Gimė 1945 m. sausio 31 d. Anykščių-Molėtų krašte, Kudoriškių kaime (Skiemonių valsčius). Baigė Skiemonių vidurinę mokyklą. 1962–1965 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos-matematikos fakultete, kurio dėl šeiminių aplinkybių nebaigė. 1981 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos Ikimokyklinio auklėjimo fakultetą ir įgijo auklėtojos metodininkės profesinę kvalifikaciją.
Po mokslų baigimo, penkerius metus dirbo matematikos ir fizikos mokytoja, dešimt metų – auklėtoja įvairiuose Klaipėdos vaikų darželiuose. Skaityti toliau..