ŠVITRA DONATAS (1946–2019)

Donatas Švitra

Mokslininkas, Klaipėdos universiteto įkūrėjas, pirmasis rektorius, habilituotas matematikos mokslų daktaras, profesorius, politikas. Gimė 1946 m. lapkričio 17 d. Kėdainiuose.
Ukmergėje baigė mokyklą. 1963 m. pradėjo studijas Kauno politechnikos institute (dabar Kauno technologijos universitetas). Kaip intin gabus studentas rektoriaus K. Baršausko buvo nusiųstas tęsti studijų į Vilniaus universiteto sustiprintą matematikos grupę. 1971-1974 m. studijavo aspirantūroje Jaroslavlio universitete. 1975 m. apgynė fizikos-matematikos mokslų kandidato disertaciją Matematikos institute Minske. 1988 m. apgynė fizikos-matematikos mokslų daktaro disertaciją TSRS MA Moksliniame susivienijime Leningrade. 1991 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas. 1993 m. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo (pripažino) daktaro mokslinį laipsnį ir profesoriaus mokslo vardą matematikos srityje. Mokslinių interesų sritys – diferencialinės lygtys su vėlavimu ir matematiniai modeliai ekologijoje, technikoje, fiziologijoje ir medicinoje.
1975-1990 m. dirbo Lietuvos MA Fizikos ir Matematikos institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, skyriaus vedėju.
Nuo 1990 m. iki 1991 m. dirbo Lietuvos MA Ekosistemų analizės centro direktoriumi Klaipėdoje. Buvo vienas iš aktyviausių Klaipėdos universiteto įkūrimo iniciatyvinės grupės narių. 1991-1993 m. ėjo Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas. 1991-1994 m. buvo Ekologijos katedros vedėjas, nuo 1995 m. – matematikos katedros profesorius, o nuo 2002 m. – šios katedros vedėjas.
1990-1993 m. buvo išrinktas į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą.
Parengė 9 mokslo daktarus, iš kurių 5 dirba Klaipėdos universitete. Profesorius paskelbė daugiau nei 150 mokslinių darbų, tarp jų 2 monografijos, 7 vadovėliai. Dalyvavo tarptautinėse konferencijose ir seminaruose JAV, Švedijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Danijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse.
Mirė 2019 m. kovo 17 d. Klaipėdoje. Palaidotas Saugų kapinaitėse.