ŠVEDERSKIS (Schwedersky) JOHANAS CHRISTLIBAS FERDINANDAS (1789–1855)

Tautosakos rinkėjas, poetas. Gimė 1789 m. sausio 29 d. Rusnėje Klaipėdos pirklio Dovydo von Švederskio šeimoje. Nuo 1773 m. studijavo Karaliaučiaus universitete, Klaipėdoje vertėsi prekyba ir finansais, apie 1832 m. išvyko į Rusiją. Kurį laiką jis buvo pirklys bei bankininkas Klaipėdoje. Apie 1832 m. persikėlė į Peterburgą.
Glaudūs ryšiai jį siejo su Liudviku Lėza. Talkino Liudvikui Rėzai užrašinėdamas lietuvių liaudies dainas. Vokiečių k. rašė eilėraščius, kuriuose panaudojo lietuviškų motyvų. Eilėraščių 1819-1926 paskelbė laikraštyje Memeler Wochenblatt, išleido rink. Der Sylwester Abend (1821), jie buvo harmonizuojami ir dainuojami. Tačiau klaipėdiečiai tuo metu jį daugiau žinojo kaip poetą, kuris savo eilėraščius 1819, 1823-1924 bei 1826 metais spausdino Klaipėdoje ėjusiame savaitraštyje “Memeler Wochenblatt. Kai kurie J.Ch. F. eilėraščiai susilaikė ir kompozitorių dėmesio.
Mirė 1855 m. lapkričio 9 d. Peterburge.