ŠVARCAS (Schwarz) KRISTIANAS (1652–1709)

Gimė 1652 m. Noihauzene.
Nuo 1694 m. buvo Klaipėdos hausfogto tarnyboje. Pasižymėjo kaip vokiškų giesmių ir eilių kūrėjas.
Mirė 1709 m. balandžio 25 d. Klaipėdoje.