ŠULCAS (Schulz) GEORGAS KRISTOFAS (1636–1696)

Gimė 1636 m. balandžio 5 d. Karaliaučiuje.
Rostoko universitete jis gavo magistro laipsnį. 1659 m. ėjo Klaipėdos miestiečių bažnyčios diakono, o nuo 1673 m. dekano pareigas. Pasižymėjo kaip religinis rašytojas. 1688 m. buvo išleistas jo pamokslų rinkinys apie senojo Testamento Rūtos knygą.
Mirė 1696 metais.