STULPINAS LIUDVIKAS (1871–1934)

Liudviko Stulpino portretas
Liudvikas Stulpinas

Jūrų kapitonas, lietuviškosios jūreivystės pradininkas. Gimė 1871 m. gruodžio 4 d. Varėnos dvare (Telšių aps.). 14 metų berniukas išvyko į Liepoją darbo ieškoti, 1885 m. stojo tarnauti į prekybos laivyną. 1903 m. baigė Liepojos jūrų mokyklą, gavo tolimojo plaukiojimo šturmano laipsnį. Nuo 1905 m. tarnavo rusų bendrovėje, vadovavo keleiviniams laivams, kursavusiems tarp Europos ir JAV. Nuo 1909 m. buvo garlaivio „Lithuania“ kapitonas, vėliau laivo „Birma“ vadas. Nepriklausomai Lietuvai atsikūrus, buvo Lietuvos konsulas Liepojoje. 1923 m. Lietuvai atgavus Klaipėdą, L. Stulpinas buvo pakviestas į Klaipėdą ir tapo pirmuoju besivystančio uosto kapitonu, šias pareigas ėjo iki 1933 m. gruodžio mėn., kol susirgo.
Jis buvo tiek Kauno, tiek Klaipėdos jūrininkų sąjungos įkvėpėjas, aktyviai dalyvavo svarstant visus Lietuvos jūrininkystės klausimus. Didelių pastangų dėka, kad ir trumpam, buvo įsteigta Jūros mokykla, sutvarkytas tranzito per Lietuvą klausimas, plečiama propaganda tautiniam laivynui steigti. Nors pačiam L. Stulpinui neteko vesti jūromis Lietuvos laivų su jos valstybine vėliava, jis laikomas lietuviškosios jūreivystės pradininku, paruošusiu Lietuvos jūrininkų, kurie vėliau vedė Nepriklausomos Lietuvos laivus.
Sovietmečiu L. Stulpino nuopelnai Lietuvos jūrininkystei nebuvo minimi. Tik prasidėjus Atgimimui, susirūpinta ir pirmojo lietuvių jūrų kapitono L. Stulpino atminimo įamžinimu. 1988 m. susikūrė iniciatyvinė grupė „Kapitono L. Stulpino atminimui įamžinti“.
1990 m. birželį Smiltynės kapinaitėse buvo atidengtas antkapinis paminklas, kurį sukūrė klaipėdiečiai skulptorius R. Midvikis ir architektas A. Skiezgelas. 1991-ųjų liepą prie namo (Sankryžos 7, dabar – Jūrininkų klubas), kuriame gyveno kapitonas, atidengta memorialinė lenta ir skulptūrinis biustas, sukurtas skulptoriaus J. Mickevičiaus ir architekto P. Šadausko. L. Stulpino vardu buvo pavadintas vienas gražiausių Lietuvos jūrų laivininkystės laivų. Jo vardu pavadinta miesto Klaipėdos 28-oji vidurinė mokykla (Bandužių g. 4).
2015 m. gruodžio 4 dieną ant namo Tilžės g. 11 atidengta lenta pirmajam Klaipėdos uosto kapitonui Liudvikui Stulpinui. Čia jis gyveno ir mirė.
Kapitono atminimas įamžinamas Lietuvos jūrininkų sąjungos, asociacijos Jūrų kapitonų klubo, asociacijos „Jūrų veteranai” iniciatyva , pastangomis ir lėšomis.
Šiuo metu tame name yra įsikūręs Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filialas „Pelėdžiukas”.
Mirė 1934 m. liepos 15 d. Klaipėdoje. Palaidotas Smiltynės kapinaitėse.