STUBRA ALBINAS ENDRIUS (1929–2007)

Albino Endriaus Stubros portretas
Albinas Endrius Stubra

Fotožurnalistas, pedagogas, visuomenės veikėjas. Gimė 1929 m. birželio 10 d. Lankupiuose (Klaipėdos aps.). 1939 m. hitlerininkams okupavus Klaipėdos kraštą, Stubrų šeima buvo priversta išsikraustyti. Baigė Priekulės progimnaziją, po karo 1945  m. sugrįžo į Klaipėdą. Baigęs Klaipėdos mokytojų instituto lietuvių kalbos ir literatūros skyrių, dirbo Klaipėdos pirmojoje internatinėje mokykloje mokytoju, auklėtoju, Klaipėdos politechnikumo jungtinio konsultavimo punkto ir neakivaizdinio skyriaus vedėju. Nuo 1966 iki 1999 m. dirbo laikraščio „Tarybinė Klaipėda“ reporteriu ir fotokorespondentu. Jo archyvus sudaro keli tūkstančiai fotonuotraukų negatyvų, kuriuose užfiksuoti svarbiausi miesto įvykiai ir žmonės.  Fotografuodamas A. Stubra pratęsė savo garsios giminaitės – Mažosios Lietuvos metraštininkės Ievos Simonaitytės tradicijas.
Minint fotožurnalisto 80-metį, 2009 m. birželio 11 d. atidengta atminimo lenta, kurioje įrašyti žodžiai: „Šiame name 1976-2007 m. gyveno fotožurnalistas, mokytojas, lietuvininkas Albinas Endrius Stubra“, surengta paroda „Albino miestas“.
Mirė 2007 m. kovo 15 d. Klaipėdoje.