STUBRA ALBINAS ENDRIUS (1929–2007)

Albino Endriaus Stubros portretas
Albinas Endrius Stubra

Fotožurnalistas, pedagogas, visuomenės veikėjas. Gimė 1929 m. birželio 10 d. Lankupiuose (Klaipėdos aps.). 1939 m. hitlerininkams okupavus Klaipėdos kraštą, Stubrų šeima buvo priversta išsikraustyti. Baigė Priekulės progimnaziją, po karo 1945 m. sugrįžo į Klaipėdą. 1945–1950 m. mokėsi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 1955 m. baigė Klaipėdos mokytojų instituto lietuvių kalbos ir literatūros skyrių. 1955–1963 m. dirbo Klaipėdos 1-osios internatinės mokyklos mokytoju, jūreivystės mokyklos (dabar Klaipėdos universiteto Jūreivystės institutas ir kolegija) auklėtoju, Klaipėdos politechnikumo jungtinio konsultavimo punkto ir neakivaizdininio skyriaus vedėju. Nuo 1966 iki 1999 m. dirbo laikraščio „Tarybinė Klaipėda“ reporteriu ir fotokorespondentu.
Nuo 1966 artimiau bendravo su I. Simonaityte, kai Klaipėda rengėsi jos gimimo 70-mečiui. Buvo fotožurnalistas jai skirtuose įvairiuose renginiuose, išvykose po Klaipėdos ir Priekulės apylinkes, susitikimuose su skaitytojais. 1967 m. pradžioje fotografavo Ievos Simonaitytės vaikų balių, susitikimą su kultūros darbuotojais Klaipėdos kraštotyros (dabar Mažosios Lietuvos istorijos) muziejuje. Su Viktoru Petraičiu, Rūta Mačiūniene, Eva Labutyte, Bernardu Aleknavičiumi ir kitais 1989 m. gegužės 27 d. surengė pirmąjį lietuvininkų susiėjimą, fotografavo kitus susiėjimus, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio renginius.
Jo archyvus sudaro keli tūkstančiai fotonuotraukų negatyvų, kuriuose užfiksuoti svarbiausi miesto įvykiai ir žmonės. Fotografuodamas A. Stubra pratęsė savo garsios giminaitės – Mažosios Lietuvos metraštininkės Ievos Simonaitytės tradicijas.
Žurnalistų sąjungos narys. Už fotožurnalistikos darbus apdovanotas Lietuvos žurnalistų sąjungos premija.
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje saugomas A. E. Stubros asmeninis fondas. Asmeninėje bibliotekoje šiuo metu yra virš 400 įvairios tematikos spaudinių: fotografijos albumai, grožinė literatūra, istorijos, etnografijos knygos, leidiniai apie Klaipėdą.
Minint fotožurnalisto 80-metį, 2009 m. birželio 11 d. atidengta atminimo lenta, kurioje įrašyti žodžiai: „Šiame name 1976–2007 m. gyveno fotožurnalistas, mokytojas, lietuvininkas Albinas Endrius Stubra“, surengta paroda „Albino miestas“.
Mirė 2007 m. kovo 15 d. Klaipėdoje. Palaidotas Joniškės kapinėse, šalia savo žmonos.