STIKLIORIUS JOKŪBAS (1871–1942)

Jokūbo Stiklioriaus portretas
Jokūbas Stikliorius

Visuomenės ir kultūros veikėjas, spaustuvininkas, mokytojas. Gimė 1871 m. liepos 25 d. Kaušeliuose (Ragainės aps.). Mokėsi Ragainės mokytojų seminarijoje, tarnavo kariuomenėje. Gyvendamas Gumbinėje, Tilžėje aktyviai dalyvavo lietuvių kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje, buvo išrinktas Mažosios Lietuvos  tautinės tarybos sekretoriumi. Nuo 1920 m. apsigyvenęs Klaipėdoje, J. Stikliorius tapo lietuviško kultūrinio gyvenimo skatintoju, dalyviu. Ten įsteigė ir kurį laiką vadovavo „Ryto“ akcinei bendrovei, kuri turėjo spaustuvę ir leido lietuviškus spaudinius, buvo vienas iš Tautinio lietuvių banko steigėjų. 1922 m. kartu su kitais visuomenės veikėjais įkūrė „Aukuro“ draugiją krašto kultūrai kelti, iki 1939 m. buvo vienintelis jos pirmininkas. Rūpinosi Klaipėdos krašto lietuvių teatru, jo pastangomis iš Šiaulių į Klaipėdą buvo perkeltas teatras. Rūpinosi uostamiesčio muzikiniu gyvenimu, buvo vienas iš Klaipėdos konservatorijos (1923) steigėjų, rėmė Liaudies operą, dalyvavo Klaipėdos krašto muziejaus draugijos veikloje, dalyvavo įvairiuose kultūriniuose renginiuose, skaitydavo savo parengtus pranešimus. Nuo jaunystės dienų rūpinosi lietuviškos spaudos leidimu, pats rašė kultūrinio gyvenimo klausimais: „Muzika ir teatras Klaipėdos krašte“, „Keletas žymesnių iš Mažosios Lietuvos kilusių žmonių“ ir kt.
1939 m. vokiečiams nuo Lietuvos atplėšus Klaipėdos kraštą, J. Stikliorius buvo nacių suimtas ir kalinamas. 1940 m. emigravo į Vokietiją.
Mirė 1942 m. vasario 19 d. Tilžėje.

Daugiau skaitykite:
Klaipėdos akvarelės: namai ir žmonės (80) : [interaktyvus] // Vakarų ekspresas, žiūrėta 2014.11.06. – Prieiga per internetą: <http://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipedos-akvareles/klaipedos-akvareles-namai-ir-zmones-80-/>.