SPRAINAITIS RAIMONDAS (1956–1998)

Raimondo Sprainaičio portretas
Raimondas Sprainaitis

Archeologas, muziejininkas. Gimė 1956 m. lapkričio 7 d. Varėnoje. 1973 m. baigė Varėnos vidurinę mokyklą. Vėliau įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, istorijos specialybę. Baigdamas universitetą, apgynė diplominį darbą tema „Varėnos rajono archeologiniai paminklai“. 1980 m. pradėjo dirbti Klaipėdos paminklų konservavimo institute archeologu, nuo 1992 m. – Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus (MLIM) archeologu. Vykdė aktyvius Klaipėdos senamiesčio tyrinėjimo darbus. Iš jų pažymėtini: sklypas tarp Tomo, Didžiojo Vandens Vežėjų ir Pasiuntinių gatvių Klaipėdoje (1989-1993, penki sezonai), taip pat žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai Daržų, Sukilėlių, Turgaus gatvėse ir aikštėje, Tomo, Didžiojo Vandens, Galinio Pylimo gatvėse, Teatro aikštėje, Tiltų, Žvejų gatvėse, buvusiuose Klaipėdos Krūmamiesčio bei Vitės priemiesčiuose. Jo archeologinių tyrinėjimų duomenys pateikia daug informacijos apie pirminį senosios Klaipėdos bei priemiesčių užstatymą, senamiesčio raidą.
Taip pat tyrinėjo Kretingalės bažnyčią (1993), Tolminkiemyje, K. Donelaičio memorialinio muziejaus teritorijoje (1982, 1983), Kretingoje, buvusios rotušės vietoje (1993, 1995), Kretingos centrinėje dalyje (1986, 1994, 1993), Rusnėje – buvusios kirchės vietoje (1985, 1992), Rusnės saloje (1989). Atliko archeologinę priežiūrą, tvarkant Buišių, Paplienijos, Daubarių piliakalnius (1995), vykdė tyrinėjimus Palangos centrinėje dalyje (1995).
Buvo ir aktyvus muziejininkas. Bendradarbiavo ruošiant muziejaus ekspoziciją „Klaipėda XIII–XVIII amžiuose“ (1994), parodą Klaipėdos piliavieteje, Princo Frydricho poternoje (1997), parodą „Klaipėdos pilis praeityje, dabartyje, ateityje“ (1997), kuri buvo eksponuota Vokietijoje. 1995 dalyvavo muziejaus rengtoje konferencijoje, skirtoje reformacijos jubiliejui pažymėti, skaitė pranešimą tema „Mažosios Lietuvos bažnyčių archeologiniai tyrimai“.
<Tyrinėjimų rezultatus skelbė tiek vietinėje spaudoje, tiek respublikiniuose leidiniuose. Paskelbtieji jo straipsniai ir archyvuose gulinčios tyrinėjimų ataskaitos bei MLIM fonduose esantys radiniai – svarbus šaltinis Klaipėdos bei Vakarų Lietuvos archeologijai.
Mirė 1998 m. gegužės 21 d. Klaipėdoje. Palaidotas Senosios Varėnos kapinėse.