SODEIKA STEPONAS (1903–1964)

Stepono Sodeikos portretas
Steponas Sodeika

Dainininkas, pedagogas, choro vadovas. Gimė 1903 m. gruodžio 11 d. Jurbarke. Muzikos pradėjo mokytis pas Jurbarko vargonininką, mokėsi Jurbarko ir Kauno gimnazijose. 1924-1929 m. studijavo Klaipėdos konservatorijos dainavimo klasėje. Mokydamasis vadovavo Klaipėdos miesto chorams, subūrė lietuvių katalikų bažnyčios chorą. Po studijų buvo pakviestas dainuoti Valstybės operoje.
1930 m. grįžo į Klaipėdą ir dirbo iki 1939 metų. Dėstė muzikos mokykloje, nuo 1935 m. – Klaipėdos pedagoginiame institute. Tuo pat metu vadovavo miesto chorams.
1932 m.įkūrė „Aukuro“ draugijos mišrų chorą „Vaidilutė“, vėliau – vyrų chorą, su savo vadovaujamais chorais dalyvavo Klaipėdos krašto lietuvių dainų šventėse (1933, 1938). Klaipėdos operos pastatymuose S. Sodeika sukūrė vaidmenis: G. Verdi „Traviatoje“ (1934) atliko Barono ir Š. Guno „Fauste“ (1935) – Valentino partijas. Šiuose pastatymuose dalyvavo ir jo vadovaujamas „Vaidilutės“ choras. 1939 m. kartu su pedagoginiu institutu persikėlė į Panevėžį, 1940 m. išvyko į Vilnių, kur vadovavo Katedros chorui, dėstė Vilniaus konservatorijoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1950 m. apsigyveno Čikagoje (JAV). Ten tęsė muziko darbą – dirbo vargonininku, vadovavo „Dainavos“ ansambliui, koncertavo, dirigavo JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėse. Sukūrė dainų chorui, kūrinių fortepijonui, harmonizavo liaudies dainų, giesmių ir kt.
Mirė 1964 m. kovo 15 dieną Čikagoje (JAV).