SNARSKIS POVILAS (1889–1969)

Povilo Snarskio portretas
Povilas Snarskis

Botanikas, floristas. Gimė 1889 m. rugpjūčio 25 d. Švobiškyje (Pasvalio r.). 1906 m. baigė Joniškėlio aukštesniają žemės ūkio mokyklą. 1910 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją, mokytojavo. Buvo mobilizuotas į carinės Rusijos armiją. 1918 m. grįžęs į Lietuvą, vėl mokytojavo. 1929 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Biologijos skyrių. 1930 m. pradėjo dirbti Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje, kur dėstė biologiją, chemiją, matematiką ir fiziką. Mokytojaudamas neapsiribojo vien pedagoginiu darbu – visą laisvalaikį skyrė moksliniams tyrimams, apkeliavo visą Klaipėdos kraštą, vėliau ir Lietuvą, tirdamas florą bei augaliją, vadovavo ruošiant chemijos programą vidurinėms mokykloms. Įsteigus Klaipėdoje Prekybos institutą, neatsisakė papildomai dėstyti chemiją. Dėl mokslinio ir švietėjiško darbo, nesireiškė tuomet Klaipėdos politiniame gyvenime, nedalyvavo įvairiose diskusijose. “Mes, Klaipėdos gimnazijos mokytojai, eidami pasivaikščioti, aptardami visuomeninio gyvenimo aktualijas, dažnai matydavome P. Snarskį pritūpusį ir būdinantį kurį nors augalą, nekreipiant dėmesio į praeivius”,-prisiminė E. Purvinas (Profesorius Povilas Snarskis”, V., 1999, p.80).
Klaipėdoje dirbo iki 1939 m. Vėliau dirbo Vilniaus mokytojų institute, Vilniaus universitete. Nuo 1946 m. profesorius.
Paliko daug veikalų iš floristikos, sistematikos, augalų geografijos, ekonominės botanikos: “Lietuvos raskilos ir jų išsiplatinimas” (1939), “Vadovas Lietuvos TSR laukų piktžolėms pažinti (1948) “Vadovas Lietuvos TSR augalams pažinti”(1954, 1968),” Lietuvos TSR ąžuolynai “ 1972) ir kt., veikalo “Lietuvos TSR flora” (1961-1963) vienas autorių, paskelbė svarių mokslinių straipsnių.
Mirė 1969 m. lapkričio 17 d. Vilniuje.