ŠLIOGERIS VYTAUTAS (1943–2006)

Vytauto Šliogerio portretas
Vytautas Šliogeris

Architektas, restauratorius. Gimė 1943 m. gegužės 1 d. Kaune. 1966 m. baigė Kauno politechnikos institutą. Nuo 1969 m. dirbo Paminklų konservavimo institute, dalyvavo projektuojant Liaudies buities muziejų Rumšiškėse. Nuo 1972 m. dirbo Klaipėdos paminklų konservavimo institute, vėliau – Restauravimo centre vyriausiuoju architektu, UAB „Klaipėdos projektas“. V. Šliogeris tyrė ir ruošė dokumentaciją Neringos forto, Klaipėdos miesto bastionų, Klaipėdos pilies, Kretingalės bažnyčios, Dovilų bažnyčios statybai ir restauravimui, daug darbavosi tiriant ir puoselėjant Klaipėdos, Mažosios Lietuvos, Neringos kultūrinį paveldą, prikėlė naujam gyvenimui miesto bei krašto istorijos ir architektūros paminklus. 1990 m. įstojo į Klaipėdos savanorių rinktinę. Buvo Lietuvos nacionalinės Europos skautų asociacijos prezidentas ir vienas iš jos steigėjų, pirmasis nepriklausomoje Lietuvoje įsteigė Jūrų skautų būrį Klaipėdoje, Lietuvos architektų sąjungos narys, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos narys, Rotary klubo „Klaipėda“ narys, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos narys, aistringas jūrų buriuotojas.
Mirė 2006 m. vasario 2 d. Klaipėdoje.