SKEIVYS STEPONAS (1913–2002)

Stepono Skeivio portretas
Steponas Skeivys

Pedagogas, vertėjas, kritikas. Gimė 1913 m. rugsėjo 16 d. Mažaičiuose (Mažeikių r.). 1931 m. baigė Telšių gimnaziją, studijavo VDU. 1943 m. baigė lituanistikos studijas Vilniaus universitete. Padirbėjęs keliose vidurinėse mokyklose, 1944 m. buvo paskirtas Telšių gimnazijos direktoriumi. 1947 m. Švietimo ministerija jį atsiuntė į Klaipėdos mokytojų institutą lietuvių kalbos ir literatūros katedros vedėju. Vėliau dirbo miesto Švietimo skyriaus vedėju, direktoriavo vidurinėse mokyklose. Ilgiausiai dirbo 9-ojoje vidurinėje (dabar – „Saulėtekio“) mokykloje, 1959-1973 m. buvo šios mokyklos direktorius. Lietuvos nusipelnęs mokytojas.
Aktyviai dalyvavo miesto kultūriniame gyvenime, buvo aktyvus bibliotekų pagalbininkas ruošiant literatūrinius vakarus, rašytojų bei kitų Lietuvos šviesuolių jubiliejų minėjimus. S. Skeivio iniciatyva 1948 m. mieste buvo įsteigtas „Žinijos“ draugijos Klaipėdos skyrius, jis buvo pirmasis atsakingasis šios draugijos sekretorius bei vienas pirmųjų lektorių ne tik mieste, bet ir Klaipėdos krašte. Paskelbė straipsnių literatūros, teatro, pedagogikos klausimais. Parašė kritikos straipsnių, eilėraščių. Iš rusų kalbos išvertė L. Šeinino, N. Pogodino, V. Aksionovo, P. Nilino ir kt. rašytojų kūrinių.
Mirė 2002 m. spalio 27 d. Klaipėdoje. Palaidotas Renavo kapinėse.