ŠIRVYS PAULIUS (1920–1979)

Pauliaus Širvio portretas
Paulius Širvys

Poetas. Gimė 1920 m. rugsėjo 6 d. Padustėlyje (Zarasų r.). 1940 m. baigė Salų žemės ūkio mokyklą, įstojo į Vilniaus karo pėstininkų mokyklą. Sovietų kariuomenėje dalyvavo kare, du kartus buvo vokiečių nelaisvėje, pabėgo. 1945 m. demobilizuotas, dirbo laikraščių ir žurnalų redakcijose. 1957 m. baigė Maskvos M. Gorkio literatūros instituto aukštuosius kursus. P. Širvys – vienintelis sovietmečio lietuvių poetas, virtęs savotiška legenda. Pirmasis eilėraščių rinkinys “Žygio draugai” pasirodė 1954 m., jame – dar daug oficialiąją ideologiją atspindinčių kūrinių. Rink. “Ošia gimtinės beržai” (1956) stiprėjo melodingo, tautosakiško eiliavimo tendencija, atgaivinanti prieškario neoromantikų tradiciją. Iš šių ir vėliau išleistų poezijos knygų – “Beržų lopšinė” (1961), “Ir nusinešė saulę miškai” (1969) buvo sudaryta rinktinė “Ilgesys – ta giesmė” (1972). Karas, tėviškė, meilė buvo svarbiausios P. Širvio poezijos temos. Romansinė daugelio eilėraščių prigimtis lėmė jų virtimą populiariomis dainomis. Išleido eilėraščių knygelę vaikams “Vyturėliai dainorėliai” (1965). Ir vėlesniais metais buvo išleista P. Širvio lyrikos knygų bei leidinių apie jo gyvenimą, kūrybą.
Poetas beveik trejus metus (1967-1969) savo likimą buvo susiejęs su jūra, dirbo Klaipėdos žvejybos laivyne. 1966 m. į “Literatūros ir meno” redakcijos anketos klausimą apie kūrybinius planus, P. Širvys atsakė: “Mano sena svajonė – jūra. Žadu išplaukti… Prieš kurį laiką parašiau jūreivišką dainą”. Iš pradžių jis plaukiojo transportiniame refrižeratoriuje “Štormas”, vėliau – plaukiojančioje bazėje “Naujoji žemė”. Jo plaukiojimas nebuvo turistinio pobūdžio, nors Rašytojų sąjunga buvo išdavusi rekomendaciją, jog P. Širvys siunčiamas į jūrą “įsisavintini naujos tematikos savo kūrybai”. Poetas laive dirbo matrosu, vėliau buvo paskirtas tolimojo plaukiojimo laivo vairininku. Pabuvojęs tiesioginiame kontakte su jūra, jūros žmonėmis poetas sukūrė keletą marinistinės tematikos eilėraščių, nors jūros , jūreivio įvaizdžiai figūravo ir ankstesnėje P. Širvio lyrikoje.
Mirė  1979 m. kovo 24 d. Vilniuje.