ŠIMKUS GEDIMINAS (1938–2018)

Gediminas Šimkus

Docentas, režisierius, pedagogas. Gimė 1938 m. liepos 20 d. Tauragėje. 1962 m. baigė Vilniaus politechnikumą. 1964–1969 m. mokėsi Lietuvos valstybinėje konservatorijoje dramos režisūros specialybę. Nuo 1958 m. – Šilutės kultūros namų dramos kolektyvo narys.
1961–1966 m. liaudies teatro aktorius, režisierius, pastatymų dalies vedėjas, rajono kultūros namų direktorius.
1966 m. persikelia į Raseinius ir įkuria suaugusių ir vaikų teatrą. Per tą laiką pastatė daug nuostabių spektaklių: M. Smirnova, M. Kraindel“Baisi istorija“, A. Čechovas „Piršlybos“, P. Merime „Moteris – tai velnias“, A. Arbuzovas „Irkutsko istorija“, M. Baidžajevos „Dvikova“, R. Samulevičius „Jeigu pasibels…“, V. Grundmanė „Ilonos smuikas“ (moksleivių teatras), K. Kasona „Medžiai miršta stovėdami“, V. Venckus „Žalgirio mūšis“ (moksleivių teatras), V. Miliūno „Kad ją kur, tą meilę“, Žemaitė „Petras Kurmelis“ ir daugelį kitų.
1972 m. birželio mėn. 5 d. Raseinių rajoninių kultūros namų dramos kolektyvui suteiktas Liaudies teatro vardas.
1972 m. buvo pakviestas į Klaipėdos fakultetus dėstyti režisūros. 1976 m. Klaipėdoje įkūrė Medienos medžiagų kombinato dramos kolektyvą. 1979 m. subūrė Mokytojų namų novelės teatrą. 1983 m. įsteigė Klaipėdos fakulteto mokomąjį teatrą. 1997 m. įkūrė Klaipėdos universiteto kiemo teatrą. 1979–1981 m. buvo Jūros švenčių vyriausiasis režisierius. 1980–1988 m. buvo Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų Režisūros katedros vedėjas. 1988–1996 m. – Teatrinio meno fakulteto dekanas. 1996–1997 m. – Klaipėdos universiteto II senato senatorius
Mirė 2018 m. rugpjūčio 1 d. Klaipėdoje. Palaidotas Šilutės kapinėse.