ŠIMANSKIS ALEKSANDRAS (1937–2022)

Šimanskis_Aleksandras
B. Aleknavičiaus fotografija

Teatro aktorius.
Gimė 1937 m. kovo 25 d. Sedoje, Mažeikių rajone.
1964 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją.
1964–2011 m. dirbo Klaipėdos dramos teatre (vaidino iki 2015 m.), ten sukūrė virš šimto įvairaus žanro vaidmenų, tarp jų – Genadijus (V.Rozovo „Džiaugsmo beieškant“), Zolys (Žemaitės „Petras Kurmelis“), Totorius (M.Gorkio „Dugne“), Semionas Železnovas (M.Gorkio „Vasa Železnova“), Rimeika (Šatrijos Raganos „Sename dvare“), Pastorius (A.Strindbergo „Tėvas“), Poletas (F.Šilerio „Marija Stiuart“), Kozeris (Žemaitės „Trys mylimos“), Dūda (S.Parulskio „Frank Kruk“), Klebonas (I.Šeiniaus „Kuprelis“), Misiulis (V.Krėvės „Raganius“) ir kt.
Vaidino radijo bei televizijos spektakliuose, sukūrė vaidmenų kine – „Svetimi“ (1962 m., rež. M. Giedrys,), „Mažos mūsų nuodėmės“ (1979 m., rež. H. Šablevičius), „Amžinoji šviesa“ (1987 m., rež. A. Puipa).
Bendradarbiavo su A. Vizgirdos vadovaujamu Klaipėdos pilies teatru, prof. P. Bielskio Klaipėdos universitete įkurtu mokomuoju teatru. Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete dėstė vaidybos meną, režisūros pagrindus, vedė sceninės kalbos, grimo užsiėmimus.
A. Šimanskis buvo žinomas skaitovas, dalyvavęs įvairiuose literatūriniuose renginiuose. Taip pat vienas iš liaudies muzikantų ansamblio „Senoliai“ įkūrėjų.
Mirė 2022 m. gruodžio 5 d. Palaidotas Grūstės kapinėse (Sedos sen., Mažeikių r.)

Šaltiniai:
https://www.epaveldas.lt/search?term=%22%20Aleksandras%20%C5%A0imanskis%20%22;%20%22A.%20%C5%A0imanskis%20%22&page=0&size=20&order=-1&orderDir=desc&full=false&isMap=false&isDetailed=false [žiūrėta 2023 m. balandžio 24 d.].
https://kdt.lt/edukacija/atsisveikinimas-su-aktoriumi-aleksandru-simanskiu/ [žiūrėta 2023 m. balandžio 24 d.].
https://www.lrytas.lt/kultura/scena/2022/12/07/news/mire-aktorius-aleksandras-simanskis-25416223 [žiūrėta 2023 m. balandžio 24 d.].
https://lt.wikipedia.org/wiki/Aleksandras_%C5%A0imanskis#cite_note-1 [žiūrėta 2023 m. balandžio 24 d.].