SEVERINČIKAS NIKOLAJUS (1946–2014)

Nikolajaus Severinčiko portretas
Nikolajus Severinčikas

Jūrininkas, kapitonas, Lietuvos ir Klaipėdos miesto politinis ir visuomenės veikėjas. Gimė 1946 m. kovo 15 d. Baltarusijoje. Studijavo Klaipėdos jūreivystės mokykloje ir Kaliningrado jūrinės technikos institute. 1974–1989 m. dirbo tolimojo plaukiojimo kapitonu žvejybos laivuose, vadovavo Klaipėdos jūrų prekybos uosto kapitono tarnybai. 1989–2000 m. buvo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto kapitonas. Nuo 1990 m. tapo Lietuvos demokratinės darbo partijos nariu, 1995–1997 m. dirbo Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje.
Ypač reikšmingai prisidėjo kuriant vieningą nepriklausomos Lietuvos jūrų uosto struktūrą – uosto kapitono valdybą ir VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją“. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo buvo sunkus dešimtmetis, kai reikėjo studijuoti Tarptautinės jūrinės organizacijos dokumentus ir taikyti Lietuvoje. Jo vadovaujama tarnyba tuo pačiu metu daug dirbo, kad tarptautinėse jūrų bendrijose Lietuva įgytų jūrinės valstybės autoritetą. Netrukus Lietuva buvo priimta į Tarptautinę jūrų organizaciją (IMO), Klaipėdos uostas – į Tarptautinę uostų asociaciją. Kaip uosto kapitonas jis visus reikalus spręsdavo labai operatyviai, nekildavo jokių biurokratinių problemų. Tai lėmė jo profesionalumas, dalykiškos savybės, tolerancija.
Lietuvoje, atkūrus nepriklausomybę, jam teko itin svarbus vaidmuo prisidedant prie visos jūrinės dokumentacijos keitimo į lietuvių valstybinę kalbą, taikant šią kalbą darbinėje aplinkoje, bei pačiam gilinant lietuvių kalbos žinias, taip siekiant parodyti pavyzdį savo darbuotojams, kolegoms. Jis itin aktyviai veikė kontroliuojant Lietuvos jūrines mokymo įstaigas, kuriant laivybos ir kitas jūrines taisykles, ypač palaikė bei prisidėjo prie lietuviškos jūrinės uniformos įvedimo Lietuvoje. Garsus kapitonas niekada neskaičiavo savo laiko, dirbdamas jūrinį darbą ir skleisdamas jūrinę dvasią žmonėms. Jis išugdė nemažą kartą specialistų, kurie tapo kompetentingi profesionalai laivybos srityje.
2001 m. jam buvo skirta padėka už nuopelnus, kuriant VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją ir puoselėjant jos veiklą. 2004 m. gerbiamas kapitonas buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos jūrų transporto darbuotojo garbės ženklu už ilgametį nepriekaištingą darbą, ypač didelį indėlį plėtojant Lietuvos Respublikos jūrų transportą bei stojimo į Europos Sąjungą proga. 2011 m. pagerbtas VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos“ garbės darbuotojų medaliu už ilgametį ir nepriekaištingą darbą, nuopelnus puoselėjant ir stiprinant Uosto direkcijos veiklą bei įvaizdį.
N. Severinčikas sakydavo: „Jūroje supa, bet esi laisvesnis, krante lyg ir tvirtas pagrindas po kojomis, bet labai daug sumaišties. Aš visur stengiausi dirbti gerai. Dabar, kai matau, kiek daug padaryta uoste, man džiaugiasi širdis“.
Mirė 2014 m. lapkričio 4 d. Klaipėdoje. Palaidotas Lėbartų kapinėse.