ŠERNIUS MARTYNAS (1849–1908)

Martyno Šerniaus portretas
Martynas Šernius

Spaustuvininkas, leidėjas, visuomenės veikėjas. Gimė 1849 m. lapkričio 10 d. Voveriškiuose (Klaipėdos r.). Baigęs Rokų pradžios mokyklą, mokėsi privačiai pas F. Kuršaitį. Dirbo spaustuvėje, 1869 m. pašauktas į karinę tarnybą, tarnavo lietuviškame dragūnų pulke Tilžėje.
Nuo 1875 m. dirbo H. Holco spaustuvėje Klaipėdoje, 1879-1894 m. buvo spaustuvės dailininkas. Iš pradžių spaustuvė buvo įkurta Tomo gatvėje (dabar Kastyčio), vėliau ji buvo perkelta į Didžiojo vandens gatvę. H. Holcas ir M. Šernius spaustuvėje išspausdino 72 Mažajai Lietuvai skirtas knygas, brošiūras, lapelius. 1878-1904 m. M. Šernius redagavo (iki 1894 ir leido) „Lietuvišką ceitungą“ ir priedą ūkininkams „Laukininkų prietelis“. Nuo 1878 m. jis parengė ir leido naujas kalendras (lietuviškus kalendorius), kurių literatūrinėje dalyje spausdino daug grožinių kūrinių. 1898 m. pradėjo leisti laikraštį „Memeler allgemeine Zeitung“ vokiečių k. M. Šernius palaikė ryšius su Didžiosios Lietuvos veikėjais, savo laikraščiuose spausdino J. Basanavičiaus, J. Šliūpo ir kt. raštus. Aktyviai reiškėsi ir visuomeniniame gyvenime, skatino ginti lietuvybę, kėlė bendradarbiavimo su Didžiaja  Lietuva idėjas, rėmė „ Aušros“ (1883-1886) leidimą, į lietuvių k. vertė protestantų knygeles.
Mirė 1908 m. balandžio 14 d. Cintjoniškiuose (dab. Šilutės dalis).