ŠEMERYS SALYS (tikr. Šmerauskas Saliamonas) (1898–1981)

Salio Šemerio (tikr. Saliamono Šmerausko) portretas
Salys Šemerys (tikr. Saliamonas Šmerauskas)

Poetas, pedagogas. Gimė 1898 m. gegužės 21 d. Vilkaviškyje. 1918 m. Voroneže baigė gimnaziją, 1929 m. studijas Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. 1921 m. tvarkė dienraščio „Lietuva“ savaitinį priedą „Sekmoji diena“, pavertė jį avangardinio meno tribūna, publikavo savo ir kitų ekspresionistinius poetinius bandymus, buvo aktyvus „Keturių vėjų“ pirmųjų numerių bendradarbis. Jo eilėraščių rinkinys „Granata krūtinėj“ (1924) buvo skandalingiausias literatūrinis debiutas. Kitame eilėraščių rinkinyje „Liepsnosvaidis širdims deginti“ (1926) vyravo modernumas. 1927 m. S. Šemerys atvyko į Klaipėdą. Vytauto Didžiojo gimnazijoje dėstė lietuvių literatūrą. Vokiečiams užėmus Klaipėdos kraštą, mokytojavo Vilkaviškyje, Kybartuose.
Po karo, 1945 m. rudenį Šmerauskų šeima visam laikui sugrįžo į Klaipėdą. S. Šemerys vėl įniko į pedagoginį darbą. Kurį laiką dirbo suaugusių gimnazijos direktoriumi, po to dėstė 1-ojoje, Jūreivystės, nuo 1952 m. Amatų mokyklose. Klaipėdoje mokytoju jis išdirbo 23 metus – iki 1957-ųjų. Per tą laikotarpį ir vėliau jis kūrė eilėraščius, pasakėčias, balades, poemas, atsiminimus, juos skelbė spaudoje, rinko ir užrašinėjo Klaipėdos krašto padavimus. 1969 m. išėjo jo pirmoji pokarinė poezijos knygutė „Granata krūtinėje“, 1994 m. poezijos rinktinė „Pojūčių pėdsakai“, atsiminimų knyga „Žmonės mano gyvenime“ išleista 1997 metais.
Uostamiestyje S. Šemerys garsėjo kaip aistringas buriuotojas, turėjo nuosavą jachtą „Tegu“, aktyviai dalyvavo 1946 m. atkuriant Lietuvos jūrų jachtklubą, daug dėmesio skyrė jaunųjų buriuotojų ugdymui. Vertingos jo keltos idėjos dėl miesto literatūrinio muziejaus įsteigimo, senųjų gatvių pavadinimų keitimo ir kt. I. Simonaitytės bibliotekoje vyko jo kūrybos vakarai, joje saugomas rinkinys iš jo asmeninio archyvo, kurį po poeto mirties bibliotekai perdavė žmona L. Šmerauskienė.
2014 m. gegužės 31 d. ant namo (H. Manto g. 23), kuriame jis gyveno, sienos Saliui Šemeriui atidengtas atminimo bareljefas.
Mirė 1981 m. gegužės 14 d. Klaipėdoje. Palaidotas Karklės kapinaitėse.