SAVICKIS EDGARAS (1941–2008)

Edgaro Savickio portretas
Edgaras Savickis

Teatro ir kino aktorius, mimas, lietuviškosios pantomimos kūrėjas. Gimė 1941 m. birželio 2 dieną. Baigęs režisūros studijas tuometiniame Vilniaus valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto Menų fakultete, dirbo mimu Rygos ir Kauno dramos teatruose. 1993 m. Klaipėdos Žvejų kultūros rūmuose sukūrė pantomimos trupę. Jo mokinys mimas Aleksas Mažonas vėliau čia įkūrė pantomimos teatrą. Dėstė režisūrą, vaidybą, scenos judesį, pantomimą Klaipėdos universiteto Menų fakulteto režisūros katedroje.
Nusifilmavo daugelyje gerai žinomų filmų. Paskutinis jo vaidmuo – A. Puipos „Dievų miške“, (2005). Ankstesni filmai: „Herkus Mantas” (rež. M. Giedrys, Lietuvos kino studija, 1972),  „Velnio nuotaka“ (rež.  A. Žebriūnas, Lietuvos kino studija, 1973)  „Veidas taikinyje“ (rež. A. Grikevičius, Lietuvos kino studija, 1978), „ Riešutų duona“ (rež. A. Žebriūnas, Lietuvos kino studija, 1978),  „Velnio sėkla“ (rež. A. Puipa, Lietuvos kino studija, 1979),  „Žaltvykslės“ (rež. G. Lukšas, Lietuvos kino studija, 1980), „Mėnulio pilnaties metas“ (rež. A.  Žebriūnas, Lietuvos kino studija, 1988),  „Vaikai iš  Amerikos viešbučio” (rež. R. Banionis, Lietuvos kino studija, 1990) ir kt.
Mirė 2008 m. spalio 8 d. Vilniuje. Palaidotas Senojoje Varėnoje.