SAMULIONIS ALGIS (1936–1994)

Algis Samulionis

Lietuvių literatūrologas, kritikas, filologijos mokslų daktaras. Gimė 1936 m. lapkričio 24 d. Klaipėdoje.
1959 m. baigė Vilniaus universitetą lituanistiką. 1959-1961 m. mokytojavo Joniškyje. 1964-1994 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Pagrindinė tyrinėjimo sritis – B. Sruogos kūryba, dramos teorija, šiuolaikinė lietuvių dramaturgija, teatras.
Parašė studiją „Balys Sruoga – dramaturgijos ir teatro kritikas“ (1968), monografiją „Balys Sruoga“ (1986), knygą apie J. Grušo dramaturgiją „Neramios šviesos pasauliai“ (1976). Sudarė B. Sruogos literatūros ir teatro kritikos straipsnių rinkinius „Verpetai ir užuovėjos“ (1990), „Apie tiesą ir sceną“ (1994), sukaupė tekstus ir parengė dalį komentarų visų jo „Raštų“ (15 t., 1996-2008) leidimui.
Redagavo A. Sutkaus knygą „Vilkolakio teatras“ (1969), sudarė A. Griciaus, R. Samulevičiaus kūrybos rinktines. Veikalai rašyti remiantis gausia dokumentine, archyvine medžiaga, istorinėmis ir teorinės literatūros studijomis, faktologiškai tikslūs, išsamiai nušviečiantys tyrinėjamą reiškinį, atskleidžiantys platų visuomeninį, kultūrinį ir biografinį kontekstą.
„Lietuvių literatūros istorijos“ (1997, rus. k.) ir „Lietuvių literatūros istorijos“ (2 t., 1979-1982) vienas autorių.
Mirė 1994 m. gruodžio 27 d. Vilniuje.