SAMAJAUSKAS JUOZAS (1914–2010)

Juozo Samajausko portretas
Juozas Samajauskas

Muzikos pedagogas, kompozitorius, dirigentas ir chorvedys. Gimė 1914 m. lapkričio 4 d. Slavikuose (Šakių raj.). 1936 m. baigė Kauno suaugusiųjų gimnaziją, kurį laiką mokėsi Kauno Elenos Laumenskienės liaudies konservatorijoje. Neturėdamas pragyvenimo lėšų, studijas konservatorijoje nutraukė ir muzikos mokėsi savarankiškai.
1938 m. pradėjo dirbti Tauragės „Maisto“ fabriko kontoroje, suorganizavo vyrų chorą ir solistų vokalistų būrelį, surengė koncertų. 1948-1950 m. Klaipėdos muzikos mokykloje pas Juozą Karosą mokėsi choro dirigavimo, o pas Petrą Visockį – solinio dainavimo, dalyvavo koncertinėje veikloje.
1950-1979 m. – Klaipėdos muzikos mokyklos (vėliau muzikos technikumo, Stasio Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos) solinio dainavimo, choro dirigavimo ir kitų disciplinų dėstytojas, choro studijos (1961-1966 m.) ir vokalinių ansamblių vadovas. Choro programas papildė lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniais, dalyvavo dainų šventėse ir kituose kultūriniuose renginiuose. Mokykloje išugdė būrį dainininkų ir chorvedžių.
Jis daug metų vadovavo Klaipėdos miesto įvairiems meno mėgėjų kolektyvams ir bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių chorams: Kristijono Donelaičio vidurinėje mokykloje, 1-ojoje mokykloje – internate ir kt. Buvo Klaipėdos zonos meno mėgėjų kolektyvų konsultantas, uostamiesčio dainų švenčių organizatorius ir dirigentas.
Mirė 2010 m. lapkričio 22 d. Šakiuose.