RYCHERTAS (Riechert) HEINRIKAS (XVIII a. pab.–XIX a. pr.)

Želdinių inspektorius. Gimė Vitėje (tuometiniame Klaipėdos priemiestyje). H. Rychertas buvo malūnininkas Vitėje. 1820 m. jis buvo paskirtas želdinių inspektoriumi. H. Rychertas vadovavo apželdinimo darbams šiaurinėje miesto dalyje. Jo dėka buvo sustabdytas smėlis ir dabartinės Melnragės ir Girulių apylinkės pasipuošė mišku. Jis inicijavo idėją paminklu įamžinti 1802 m. birželio 10 Frydricho Wilhelmo III ir Aleksandro I susitikimo vietą, tačiau dėl lėšų stokos šio sumanymo buvo atsisakyta. Toje vietoje buvo užveistas gražus parkas – Karališkoji giraitė. Atsidėkodami miestiečiai šalia miesto poilsinio tako įrengtą aikštelę vadino Rycherto ramybės vieta, kur želdinių inspektoriaus atminimui buvo pastatytas nedidelis obeliskas.