ROZENBLIUMAS ANATOLIJUS (1902–1973)

Anatolijaus Rozenbliumo portretas
Anatolijus Rozenbliumas

Statybų konstruktorius, pedagogas, mokslininkas. Gimė 1902 m. liepos 30 d. Balstogėje (Lenkija). Baigė Kauno žydų berniukų gimnaziją. Mokėsi Berlyno konservatorijoje. Vienoje studijavo Aukštosios technikos mokyklos Statybos fakultete, Vokietijoje studijas tęsė Kioteno aukšt. Pramonės mokykloje, kurią baigė 1927 m. Darbą gavo Berlyne, bet, sustiprėjus fašizmui, grįžo į Lietuvą. Čia greitai buvo pripažintas vienu geriausių statybinių konstrukcijų projektuotojų. Jo suprojektuoti pastatai ir dabar puošia Kauną, Klaipėdą, Šiaulius. Ypatingą šlovę A. Rozenbliumui pelnė jo gerai suprojektuota 1939 m. Lietuvoje vykusioms Europos pirmenybėms Kauno sporto halė.
Vokiečiams okupavus Lietuvą, A. Rozenbliumas pateko į Kauno getą, iš kurio jam pasisekė pabėgti. Po karo dirbo pedagoginį darbą Kauno universitete, ėmėsi statybinių medžiagų mokslinių tyrimų, išleido vadovėlį “Mūrinės konstrukcijos”. 1968 m. jam suteiktas profesoriaus mokslinis vardas. Vėliau profesorius dirbo Vilniaus inžineriniame statybos institute.
Profesoriaus A. Rozenbliumo darbų pėdsakai išlikę ir uostamiestyje. Jau studijų metų pirmąją gamybinę praktiką jis atliko Klaipėdoje 1924 m. liepos- spalio mėnesiais veikusioje “German Klalet” firmoje. Klaipėdai A. Rozenbliumas daugiausia dirbo nuo 1937 m. Tais metais jis suprojektavo “Lietūkio” sandėlio ir elevatoriaus pastatus, akcinės bendrovės “Maistas” administracinio pastato konstrukcijas. Daug sumanumo ir darbo reikėjo projektuojant Klaipėdos pedagoginio instituto sporto rūmų konstrukcijas.
Mirė 1973 m. gegužės 27 d. Vilniuje.