RIMKUS VACLOVAS (1933–2000)

Vaclovo Rimkaus portretas
Vaclovas Rimkus

Tapytojas, grafikas. Gimė 1933 m. birželio 1 d. Silvestruose (Tauragės r.). Vadintas Klaipėdos senamiesčio metraštininku, Mažosios Lietuvos kultūros paveldo propaguotoju. Per savo gyvenimą sukūrė daugiau kaip 200 aliejinės tapybos bei grafikos darbų. Anksti išryškėję gabumai matematikai nuvedė jį į prekybos buhalterijos studijas Kaune (1954-1956). Nuo 1957 m. prasidėjo savarankiškas gyvenimas Klaipėdoje.
1960 m. ėmęsis tapyti, nuo 1964 m. eksponavo darbus tautodailininkų parodose, po ketverių metų tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus nariu, rengė asmenines ir aktyviai dalyvavo grupinėse parodose. 1968-1970  m. su bendraminčiais prie Klaipėdos miesto Kultūros namų įkūrė vaizduojamojo meno studiją, jai vadovavo, rengė mokymo programas, organizavo studijos narių darbų parodas. Dalyvavo visuomeniniame gyvenime: miesto renginiuose, parodų atidarymuose, „žaliųjų“ veikloje, Sąjūdyje. Mažiau žinoma V. Rimkaus kūrybos dalis – mažoji grafika. Tušu, akvarele, spalvotais pieštukais, flomasteriais ar mišria technika sukurti piešiniai lydimi tekstų, minčių, pastebėjimų, faktų su tiksliais kelionių aprašymais.
2012 m. žmonos Irenos Rimkienės iniciatyva išleista knyga „Prabėgančios mintys“. Tai ekslibrisų, eskizų, miniatiūrų, piešinių ir grafikos darbų albumas.
Mirė 2000 m. rugpjūčio 1 d. Klaipėdoje. Palaidotas Joniškės kapinėse.