RĖZA JONAS (1576–1629)

Mokytojas, kunigas, redaktorius, vertėjas. Gimė 1576 m. gegužės 25 d. Tilžėje.
Nuo 1591 m. studijavo teologiją Karaliaučiaus universitete, kurį laiką – Wittenbergo, Strasbūro universitetuose.
1599 m. Tilžėje paskirtas kantoriumi kaip gerai mokantis lietuvių kalbą. 1600–1621 m. Tolminkiemio, nuo 1621 m. – Karaliaučiaus lietuvių parapijos evangelikų liuteronų kunigas.
Redagavo ir rengė spaudai J. Bretkūno Biblijos vertimą, bet spėjo pabaigti ir išleisti tik psalmių knygą (Psalteras Dovydo, 1625), tapusią pirmuoju lietuvišku psalmynu. Psalmes redagavo remdamasis vokiškais M. Liuterio tekstais, psalmynas buvo kartojamas ir tapo pagrindu vėlesniems psalmių vertimams Mažojoje Lietuvoje. Perredagavo ir išleido J. Bretkūno verstas Dovydo psalmes, rengė spaudai visą biblijos vertimą.
Mirė 1629 m. rugpjūčio 30 d. Karaliaučiuje.